Sách hay: “Báo chí Truyền thông hiện đại”

  28/09/2012 14:32 PM


  Bằng kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về báo chí, PGS.TS Nguyễn Văn Dững đã biên soạn cuốn sách “Báo chí truyền thông hiện đại” , bổ sung vào nguồn tư liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và học tập báo chí. 

  Sách hay: “Báo chí Truyền thông hiện đại”

  Đây là cuốn sách của PGS. TS Nguyễn Văn Dững bổ sung những kiến thức lý luận cơ bản về báo chí và truyền thông hiện đại

   

  Quá trình phát triển mạnh mẽ và đa dạng của báo chí hiện đại ngày càng phát huy vai trò xã hội của báo chí. Từ thực tiễn đó, nhiều vấn đề mới được đặt ra đối với hoạt động đào tạo và nghiên cứu báo chí hiện đại. Trong khoảng hai mươi năm trở lại đây, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều sách dịch từ nước ngoài hoặc tổng hợp kinh nghiệm thực tế của các nhà báo chuyên nghiệp, các nhà nghiên cứu báo chí đã góp phần phản ánh một phần diện mạo của báo chí hiện nay.

   

  Bằng kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về báo chí, PGS.TS Nguyễn Văn Dững đã biên soạn cuốn sách “Báo chí truyền thông hiện đại” , bổ sung vào nguồn tư liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và học tập báo chí. Nội dung chính của sách gồm:

  Chương I. TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

  I. Hệ thống khái niệm truyền thông đại chúng

  II. Truyền thông đại chúng với việc phát triển văn hoá, giáo dục

  III. Một số vấn đề đặt ra cho sự phát triển của báo chí

  Chương II. BÁO CHÍ

  I. Khái niệm báo chí nhìn từ quan điểm hệ thống

  II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí

  III. Đối tượng tác động của báo chí

  IV. Cơ chế tác động của báo chí

  V. Vai trò của báo chí đối với việc phát huy sức mạnh của dư luận xã hội

  VI. Sự kiện báo chí

  VII. Năng lực giám sát xã hội của báo chí

  VIII. Văn hoá truyền thông trên báo chí

  Chương III. ĐẶC ĐIỂM BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI

  I. Đặc điểm của báo chí hiện đại

  II. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí

  III.Tự do báo chí

  Chương IV. NHÀ BÁO và VIỆC ĐÀO TẠO BÁO CHÍ

  I. Nhà báo – mô hình phẩm chất nghề nghiệp

  II. Năng khiếu báo chí và nhà báo có thẩm quyền

  III. Vai trò xã hội của báo chí và vấn đề đào tạo cử nhân trong thời kỳ mới

  Chương V. BÁO CHÍ VỚI VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM

  I. Diện mạo vấn đề trẻ em trên báo chí

  II. Ba năm sau giải báo chí “Nhà báo với trẻ em Việt Nam”

  III. Nghiên cứu công chung – nhóm đối tượng trẻ em

  IV. Đạo đức nghề nghiệp nhà báo với trẻ em

   

  Thông qua dung lượng của 5 chương sách, tác giả đã cố gắng cung cấp cho độc giả những khái niệm cơ bản về hoạt động báo chí truyền thông hiện đại. Trên nền tàng lý luận cơ bản, PGS.TS Nguyễn Văn Dững đã triển khai nhiều vấn đề đặc thù của báo chí truyền thông hiện nay. Bằng những ví dụ thực tiễn gần gũi, số liệu thống kê mới cập nhật, tác giả cuốn sách dành trọn tâm huyết để chia sẻ với các thế hệ nhà báo, những người học báo, nghiên cứu báo chí những kết gan ruột của mình về báo chí hiện đại.

   

  Sách do nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản,  có tại Thư viện học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Anh Linh

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949