Hoạt động thông tin khoa học tháng 11/2023

  05/12/2023 21:17 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                               * 
                                                                                Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023
                  Số 38-TB/TTKH

                                                                          THÔNG BÁO
                                                         V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 11/2023

       

       Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 11/2023 như sau:

  1. Danh mục sách mới tháng 10+11/2023 (xem chi tiết tại đây)

  2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 6/2023:Lý luận chung về tôn giáo và một số vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (xem chi tiết tại đây) 

       Trân trọng thông báo!

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949