Hoạt động thông tin khoa học tháng 10/2023

  01/11/2023 16:43 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                               * 
                                                                                Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023
                  Số 31-TB/TTKH

                                                                          THÔNG BÁO
                                                         V/v Hoạt động thông tin khoa học tháng 10/2023

       

       Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc Thông tin khoa học tháng 10/2023 như sau:

        Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 5/2023: Chính sách tôn giáo và quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay (xem chi tiết tại đây) 

       Trân trọng thông báo!

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 10
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949