Thông tin giới thiệu sách tháng 2/2023

  24/02/2023 17:53 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                               * 
                                                                                Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2023
                  Số 5-TB/TTKH

                                                                          THÔNG BÁO
                                                         V/v Giới thiệu sách tháng 2/2023

       

       Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 2/2023 như sau:

  1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 2/2023 (xem chi tiết tại đây)

  2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 1/2023: Chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới & đối sách của Việt Nam (xem chi tiết tại đây).

  3. Ấn phẩm thông tin chuyên đề số 1/2023: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống (xem chi tiết tại đây

       Trân trọng thông báo

                                                                                             TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1
  • Tháng hiện tại: 66
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949