Khai thác miễn phí CSDL của NXB Gale

  23/03/2022 15:25 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
  *
  Số 10-TB/TTKH

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

  Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

  THÔNG BÁO
  v/v khai thác miễn phí CSDL của NXB Gale

         Gale là nhà xuất bản tài liệu tham khảo điện tử hàng đầu thế giới có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Nhà xuất bản Gale có lịch sử lâu dài trong việc cung cấp CSDL cho sinh viên, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và thư viện nguồn tài nguyên học thuật đáng tin cậy. NXB Gale hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của Học viện Báo chí khai thác miễn phí 03 bộ CSDL đến hết ngày 30/4/2022. Cụ thể như sau:
         1 - Gale Academic OneFile: là bộ cơ sở dữ liệu học thuật của nhà xuất bản Gale với nội dung xuất bản phẩm định kỳ phù hợp với chương trình giáo dục. Với các chủ đề phục vụ người học đa dạng lứa tuổi. CSDL được truy cập các bài báo từ Naturethe EconomistNew York Times, và hàng nghìn podcast từ NPR và CNN, video từ BBC Worldwide Learning. Với hơn 17.000 tạp chí học thuật và các nguồn bản quyền khác, bao gồm video từ BBC Worldwide Learning cho hàng nghìn podcast và bản ghi từ CNN. Hơn 11.000 tạp chí được bình duyệt (hơn 8.000 toàn văn), và các bộ tài liệu tham khảo chính bao gồm Gale Encyclopedia of Science và Encyclopaedia of World Biography.
         2 - Gale General OneFile: là bộ cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản Gale với nội dung xuất bản phẩm định kỳ chủ đề phổ biến được quan tâm trong xã hội. Cơ sở dữ liệu Gale cho phép xem toàn văn tài liệu báo chí từ các tổ chức nổi tiếng bao gồm The New York Times, The Financial Times, Christian Science Monitor, The Washington Post và USA Today. Bên cạnh đó còn có cả những video và file âm thanh từ BBC, National Public Radio, và các nguồn đáng tin cậy khác. Gale General Onefile có gần 8.000 nhan đề toàn văn cập nội dung đáng tin cậy, 14.000 ấn phẩm định kỳ, báo chí, sách điện tử tham khảo và các nguồn đa phương tiện. Hơn 200.000 hình ảnh và hàng nghìn tệp âm thanh và video.
         3 - Gale OneFile News: là cơ sở dữ liệu điện tử báo toàn văn của nhà xuất bản Gale cung cấp. CSDL Gale OneFile News có hơn 2300 tờ báo lớn trên thế giới và bao gồm hàng nghìn hình ảnh, chương trình phát thanh và truyền hình.
       
         Trung tâm Thông tin khoa học đã tích hợp đường link truy cập đến CSDL của NXB Gale trên Thư viện điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thông tin truy cập:
  • Thư viện điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền: http://thuvienajc.hcma.vn/mục SÁCH ĐIỆN TỬ/ SÁCH CỦA CÁC NXB/ NXB GALE. (hoặc link https://link.gale.com/apps/menu?u=vnajc)

  • Mật khẩu đăng nhập: solution
        Trân trọng!

  Nơi nhận:
  - Các đơn vị;
  - Lưu TTKH.

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949