Thông tin giới thiệu sách tháng 10/2021

  26/10/2021 16:06 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                               * 
                                                                                Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021
                  Số 35-TB/TTKH

                                                                          THÔNG BÁO
                                                         V/v Giới thiệu sách tháng 10/2021

       

       Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách tháng 10/2021 như sau:

  1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 10/2021 (xem chi tiết tại đây)

  2. Giới thiệu sách theo chủ đề số 5/2021:Giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (xem chi tiết tại đây).

       Trân trọng thông báo!

                                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949