Thông báo về việc sử dụng, khai thác Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  26/09/2021 21:56 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                               * 
                                                                                Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021
                  Số 32-TB/TTKH

  THÔNG BÁO
  V/v sử dụng, khai thác Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

         Để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tạo tài khoản truy cập, khai thác tài liệu trong Thư viện số (http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn) cho toàn bộ cán bộ, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, Viện Thông tin khoa học cũng hỗ trợ cho các học viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền sử dụng, khai thác tài liệu trong Thư viện số.

          Trung tâm Thông tin khoa học đã gửi thông tin tài khoản truy cập Thư viện số Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của cán bộ, giảng viên đến email các đơn vị. Kính đề nghị các Thầy, Cô kiểm tra thông tin tài khoản truy cập để sử dụng, khai thác tài liệu.

          Thầy, Cô chưa có tài khoản và các học viên có nhu cầu đăng ký sử dụng Thư viện số vui lòng đọc kỹ Thông báo số 96-TB/TTKH ngày 16/9/2021 của Viện Thông tin khoa học về việc Khai thác tài liệu Thư viện số, Mục lục trực tuyến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (tại đây) và trực tiếp đăng ký cấp tài khoản theo Hướng dẫn sử dụng Thư viện số kèm theo thông báo.

          Trân trọng thông báo!

                                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949