Thông tin giới thiệu sách tháng 6/2020

  11/06/2020 16:25 PM


  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                               * 
                                                                                Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020
                  Số 13-TB/TTKH

                                                                          THÔNG BÁO
                                                         V/v Giới thiệu sách tháng 06/2020

       

  Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin  Giới thiệu sách tháng 6/2020 như sau:

  1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 3+4+5/2020 (xem chi tiết tại đây)

  2. Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 06/2020: Báo chí cách mạng Việt Nam (xem chi tiết tại đây)

  Trân trọng thông báo!

                                                                                                           TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:84
  • Hôm nay: 207
  • Tháng hiện tại: 137420
  • Tổng lượt truy cập: 126080
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949