Giới thiệu sách theo chủ đề số 6/2023: Lý luận chung về tôn giáo và một số vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  05/12/2023 17:58 PM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÔN GIÁO
  VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  Richard Holloway ; Loan Vũ (dịch)

  LƯỢC SỬ TÔN GIÁO
  A LITTLE HISTORY OF RELIGION

  NXB Thế giới
  Hà Nội, 2020

  2

   

  Shulamit Ambalu; Michael Coogan,...; Nguyễn Minh (dịch)

  TÔN GIÁO - KHÁI LƯỢC NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN

  NXB Dân trí
  Hà Nội, 2019

   

  3

  GS.TS. Đỗ Quang Hưng

  VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM
  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2008

  4

  TS. Trác Tân Bình; Trần Nghĩa Phương (dịch)

  LÝ GIẢI TÔN GIÁO

  NXB Hà Nội
  Hà Nội, 2007

  5

  Lại Bích Ngọc

  NGUỒN GỐC, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA TÔN GIÁO
  TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ - TRUNG ĐẠI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2009

  6

  Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên)

  MƯỜI TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI

   NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2016

  7

  Trương Sỹ Hùng

  BỐN TÔN GIÁO LỚN Ở ĐÔNG NAM Á

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2017

  8

  TS. Hồ Trọng Hoài; TS. Nguyễn Thị Nga

  QUAN ĐIỂM
  CỦA C.MÁC, PH.ĂNGGHEN, LÊNIN, HỒ CHÍ MINH
  VỀ TÔN GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2006

  9

  PGS.TS. Doãn Thị Chín (chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2020

  10

  PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

  QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ TÔN GIÁO
  VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  11

  PGS. Nguyễn Duy Hinh; TS. Lê Đức Hạnh

  GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO PHƯƠNG ĐÔNG
  VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG Ở VIỆT NAM

  NXB Văn hóa - Thông tin
  Hà Nội, 2014

  12

  Nguyễn Thanh Xuân

  TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

  NXB Tôn giáo
  Hà Nội, 2020

  13

  Peter Connolly (ch.b.), David N. Gellner, ... ; Chu Tiến Ánh (dịch)

  TÔN GIÁO HỌC TỪ NHIỀU CÁCH TIẾP CẬN

  NXB Tri thức
  Hà Nội, 2018

  14

  Ban Tuyên giáo Trung ương

  VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2017

  15
   
   
  16

  TS. Hoàng Quốc Bảo (chủ biên)

  QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ TÔN GIÁO

  NXB Chính trị - Hành chính
  Hà Nội, 2010

  17

  PGS.TS. Lê Thanh Bình - ThS. Đỗ Thanh Hải (đồng chủ biên)

  TÔN GIÁO VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  18

  PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ

  TÔN GIÁO VỚI DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

  19

  PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (chủ biên)

  AN NINH TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
  THỰC TRẠNG, DỰ BÁO VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  20

  PGS.TS. Lê Công Sự

  TÔN GIÁO NHÌN TỪ NHIỀU PHÍA

  NXB Tôn giáo
  Hà Nội, 2020

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949