Giới thiệu sách theo chủ đề số 4/2023: Triết học (phần 1)

  05/09/2023 23:20 PM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  TRIẾT HỌC (PHẦN 1)

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  Nigel Warburton; Cao Việt (dịch)

  LƯỢC SỬ TRIẾT HỌC

  NXB Thế giới
  Hà Nội, 2021

  2

  Đỗ Minh Hợp

  LỊCH SỬ TRIẾT HỌC ĐẠI CƯƠNG

  NXB Giáo dục
  Hà Nội, 2010

  3

  Dagobert D.Runes; Phạm Văn Liễn (dịch)

  LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
  TỪ CỔ ĐẠI ĐẾN CẬN HIỆN ĐẠI

  NXB Văn hóa thông tin
  Hà Nội, 2009

  4

  PGS.TS Nguyễn Quang Hưng, Lương Gia Tĩnh, TS. Nguyễn Thanh Bình  (đồng chủ biên)

  TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY
  VẤN ĐỀ VÀ CÁCH TIẾP CẬN

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2012

  5

  Nguyễn Ước

  ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TÂY PHƯƠNG

  NXB Tri thức
  Hà Nội, 2009

  6

  PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

  LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2015

  7

  PGS.TS. Lê Công Sự

  TRIẾT HỌC HY LẠP - LA MÃ CỔ ĐẠI

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2020

  8

  TS. Ngô Thị Mỹ Dung

  TRIẾT HỌC ĐẠO ĐỨC CỦA IMMANUEL KANT
  VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI TRIẾT HỌC ĐỨC THẾ KỶ XIX

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2018

  9

  PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng

  MỘT SỐ TRÀO LƯU TRIẾT HỌC
  VÀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ PHƯƠNG TÂY ĐƯƠNG ĐẠI

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2017

  10

  PGS.TS. Doãn Chính (chủ biên)

  LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2012

  11

  Lý Minh Tuấn

  ĐÔNG PHƯƠNG TRIẾT HỌC CƯƠNG YẾU

   NXB Trẻ
  Tp. Hồ Chí Minh, 2019

  12

  Ôn Hải Minh

  TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC

  NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
  Tp. Hồ Chí Minh, 2016

  13
  14

  TS. Mai K Đa; TS. Dương Quốc Dân; TS. Lê Thị Tuyết

  LƯỢC SỬ TRIẾT HỌC NGA

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2021

  15

  GS. TS. Nguyễn Hùng Hậu

  ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia 
  Hà Nội, 2010

  16

  PGS.TS. Trần Văn Phòng; PGS.TS. Hoàng Anh

  TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  NXB Chính trị quốc gia 
  Hà Nội, 2015

  17

  Remo Bodei; Phan Quang Định (dịch)

  TRIẾT HỌC THẾ KỶ XX

  NXB Thời đại
  Hà Nội, 2011

  18

  David E Cooper; Lưu Văn Hy và nhóm Trí Tri (dịch)

  CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC TRÊN THẾ GIỚI

  NXB Văn hóa Thông tin
  Hà Nội, 2005

  19

  Nguyễn Vũ Hảo

  TRIẾT HỌC CỦA THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI
  LUẬN GIẢI QUA CÁC ĐẠI HỘI TRIẾT HỌC THẾ GIỚI

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2016

  20

  Will Durant; Trí Hải và Bửu Đích (dịch)

  CÂU TRUYỆN TRIẾT HỌC

  NXB Văn hóa Thông tin
  Hà Nội, 2008

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949