Giới thiệu sách theo chủ đề số 2/2023: Một số xu hướng phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

  27/04/2023 20:35 PM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  Think Tank Vinasa

  VIỆT NAM THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

  NXB Thế giới; Công ty sách Thái Hà
  Hà Nội, 201
  9

  2

  Nicolas Windpassinger

  INTERNET VẠN VẬT (LOT): Chuyển đổi số hay là chết
  (DIGITAZE OR DIE)

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2020

  3

  Mark Raskino - Graham Waller

  CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN CỐT LÕI:
  Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề,
  doanh nghiệp và chính bản thân bạn

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2020

  4

  Eric Schmidt; Jared Cohen; Hoàng Thạch Quân dịch

  SỐNG SAO TRONG THỜI ĐẠI SỐ?
  Định hình lại tương lai của con người, quốc gia
  và doanh nghiệp

  NXB Trẻ
  Tp. Hồ Chí Minh, 20
  15

  5

  TS. Phạm Thị Kiên

  CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
  với quá trình phát triển lực lượng sản xuất
  trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2020

  6

  Kevin Kelly; Khánh Linh dịch

  12 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI 4.0

  NXB Đại học Kinh tế quốc dân
  Hà Nội, 20
  19

  7

  Bộ Thông tin và Truyền thông

  AN NINH MẠNG
  TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2021

  8

  PGS.TS. Lê Văn Thắng - TS. Nguyễn Văn Tuân (đồng c.b)

  TRÍ THỨC VIỆT NAM
  VỚI CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2
  019

  9

  Philip Kotler; Hermanwan Kartajaya; Iwan Setiawan

  TIẾP THỊ 4.0
  Dịch chuyển từ Truyền thống sang Công nghệ số

  NXB Trẻ
  Tp. Hồ Chí Minh, 201
  7

  10

  Tony Saldanha; Trần Quốc Hùng dịch

  WHY DIGITAL TRANSFORMATIONS FALL
  VÌ SAO CHUYỂN ĐỔI SỐ THẤT BẠI

  NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
  Tp. Hồ Chí Minh, 2021

  11

  Nicholas Johnson; Brendan Markey - Towler

  CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
  DƯỚI GÓC ĐỘ KINH TẾ HỌC:
  INTERNET, AI, BLOCKCHAN

   NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  12

  Dawn Graham; Lê Thanh Tuấn dịch

  XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
  TRONG THỜI ĐẠI SỐ

  NXB Lao động
  Hà Nội, 20
  19

  13
  14

  Shane Green; Mai Lan dịch

  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

  NXB Lao động
  Hà Nội, 2018

  15

  PGSTS. Lê Thanh Bình

  TRUYỀN THÔNG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI, VĂN HÓA, NGOẠI GIAO VĂN HÓA TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA
  VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  16

  Nhiều tác giả; Nguyễn Nhiên dịch

  DIGITAL MARKETING
  Xu hướng marketing tất yếu trong thời đại 4.0

  NXB Lao động
  Hà Nội, 201
  9

  17

  Thái Thanh Sơn - Thái Thanh Tùng

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI SỐ

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2017

  18

  Saifedean Ammous; Đỗ Hoàng Lan dịch

  KINH TẾ TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0
  (Cuốn sách tài chính dành cho các nhà đầu tư)

  NXB Đại học Kinh tế quốc dân
  Hà Nội, 2019

  19

  Bernard Marr; Mộc Châu dịch; VNHR hiệu đính

  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THÔNG MINH BẰNG DỮ LIỆU
  (Bộ công cụ phân tích và đo lường hiệu quả công việc
  trong thời đại số)

  NXB Công thương
  Hà Nội, 20
  20

  20

  Sarah Wood; Niamh O'keeffe; Lê Hồng Phương Hạ dịch

  STEPPING UP: NHÀ QUẢN LÝ 4.0

  NXB Lao động
  Hà Nội, 201
  8

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 10
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949