Giới thiệu sách theo chủ đề số 1/2023: Chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới & Đối sách của Việt Nam

  22/02/2023 21:25 PM


   

  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
  & ĐỐI SÁCH CỦA VIỆT NAM

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

   

  Phạm Bình Minh

  NGOẠI GIAO VIỆT NAM:
  Quá trình triển khai đường lối đối ngoại
  Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2015

   

  2

   

  PGS.TS. Trần Minh Trưởng (chủ biên)

  VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG,
  NGHỆ THUẬT NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH
  TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2017

   

  3

  Charles Chatterjee

  NGOẠI GIAO KINH TẾ
  VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  4

  PGS.TS. Đỗ Thị Thủy (chủ biên)

  NGOẠI GIAO CƯỜNG QUỐC TẦM TRUNG:
  Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và hàm ý cho Việt Nam

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  5

  Brantly Womack; Nguyễn Đình Sách dịch

  SỰ BẤT CÂN XỨNG VỀ SỨC MẠNH
  VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2020

  6

  Thiếu tướng.

  PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương (chủ biên)

  QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC LỚN
  & ĐỐI SÁCH CỦA VIỆT NAM

  NXB Quân đội nhân dân
  Hà Nội, 2021

   

  7

  David Shambaugh; Kiều Thị Thoan Thu dịch

  ĐÔNG NAM Á - HỘI TỤ CÁC SIÊU CƯỜNG MỸ - TRUNG

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  8

  Vũ Đức Liêm - Ninh Xuân Thao (đồng c.b)

  CẠNH TRANH TRUNG - ẤN TẠI ĐÔNG NAM Á

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  9

  PGS.TS. Nguyễn Thị Quế (chủ biên)

  SỰ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC NƯỚC LỚN
  ĐỐI VỚI TIỂU VÙNG SÔNG MEKONG MỞ RỘNG
  những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam

  NXB Lý luận Chính trị
  Hà Nội, 2019

  10

  PGS.TS. Nguyễn Xuân Sơn - TS. Nguyễn Văn Du (đồng c.b)

  CHIẾN LƯỢC ĐỐI NGOẠI CỦA CÁC NƯỚC LỚN
  VÀ QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM
  TRONG HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

   

  11

  PGS.TS. Hoàng Văn Hiển - TS. Dương Thúy Hiền (đồng c.b)

  QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ (1995 - 2020)

   NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  12

  TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (chủ biên)

  QUAN HỆ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
  TỪ SAU SỰ KIỆN GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 981
  (NĂM 2014)

  NXB khoa học xã hội
  Hà Nội, 2020

  13
  14

  TS. Trần Xuân Hiệp (chủ biên)

  QUAN HỆ VIỆT NAM - CAMPUCHIA
  TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2019

  15

  TS. Lê Thái Hoàng (chủ biên)

  NGOẠI GIAO CHUYÊN BIỆT:
  Hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam
  đến năm 2030

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2020

  16

  PGS.TS. Phạm Minh Sơn (chủ biên)

  SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG MỚI
  TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO KỸ THUẬT SỐ
  HIỆN NAY

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2016

  17

  PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (chủ biên)

  VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM
  TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2018

  18

  TS. Lưu Trần Toàn

  TUYÊN TRUYỀN HÌNH ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI
  QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2019

  19

  Phạm Gia Khiêm

  NỀN NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN VIỆT NAM
  TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2015

  20

  Lê Thanh Bình (chủ biên)

  GIAO THOA VĂN HÓA
  VÀ CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO VĂN HÓA VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949