Giới thiệu sách theo chủ đề số 5/2022: Nghệ thuật lãnh đạo, quản lý

  08/11/2022 17:10 PM


   

  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  TS. Ao Thu Hoài
  LÃNH ĐẠO 
  TỪ KHOA HỌC ĐẾN NGHỆ THUẬT

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2019

  2

  Harry M. Jeansen Kraemer
  (Trần Thị Tuyết biên dịch)

  4 NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO DỰA TRÊN GIÁ TRỊ
  NXB Hồng Đức
  Hà Nội, 2014

  3

  Vũ Khoan
  A B C VỀ "NGHỀ" LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2017

  4

  Stephen R. Covey
  (Nguyễn Văn Thắng dịch)

  NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THEO NGUYÊN TẮC
  NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  Tp. Hồ Chí Minh, 2014

  5

  Herminia Ibarra 
  (Phương Võ dịch)

  TƯ DUY LÃNH ĐẠO
  HÀNH ĐỘNG LÃNH ĐẠO

  NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  Tp. Hồ Chí Minh, 2016

  6

  Hoàng Văn Hải (Chủ biên)
  RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2019

  7

  John Adair
  (Thành khang - Diễm Quỳnh dịch)

  RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  NXB Hồng Đức
  Hà Nội, 2018

  8

  PGS.TS. Lê Thị Bừng (Chủ biên)
  PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP
  TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

  NXB Chính trị quốc gia
  Hà Nội, 2014

  9

  Keith Ferrazzi
  (Trần Thị Ngân Tuyến dịch)

  LÃNH ĐẠO KHÔNG DÙNG QUYỀN LỰC
  NXB trẻ
  Tp. Hồ Chí Minh, 2021

  10

  TS. Phan Thanh Lâm - ThS. Nguyễn Tiến Dũng
  CẨM NANG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH
  QUẢN TRỊ VI MÔ

  NXB Phụ nữ
  Hà nội, 20
  17

  11

  Richard Templar
  (Nguyễn Công Điều dịch)

  NHỮNG NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ
  NXB Lao động
  Hà Nội, 20
  15

  12

  Rodd Wagner & James K. Harter
  (Nguyễn Khắc Văn dịch)

  QUẢN LÝ KHỞI NGUỒN CỦA THÀNH CÔNG
  NXB Lao động
  Hà Nội, 2017

  13
  14

  Camille Fournier
  (Uyên Hương Mẫn dịch)

  QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG THỜI ĐẠI SỐ
  NXB Công thương
  Hà Nội, 2019

  15

  John C. Maxwell
  (Hà Phương - Đặng Oanh dịch)

  NHÀ LÃNH ĐẠO 3600
  NXB Lao động
  Hà Nội, 2020

  16

  Tịch Tông Long (Chủ biên)
  (Hà Giang dịch)

  12 PHƯƠNG PHÁP KHÍCH LỆ NHÂN VIÊN
  TIỀN KHÔNG LÀM ĐƯỢC

  NXB Lao động - Xã hội
  Hà Nội, 2015

  17

  Đinh Việt Hòa (Chủ Biên)
  LÃNH ĐẠO NHỮNG LÝ THUYẾT NỀN TẢNG
  & TÌNH HUỐNG LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG ĐẠI

  NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân
  Tp. Hồ Chí Minh, 2017

  18

  GS.TS. Phan Huy Đường (Chủ biên)
  LÃNH ĐẠO CÁC KHU VỰC CÔNG
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2016

  19

  Mohammed bin Rashid Al Maktoum
  (Nhóm dịch giả Viện Kinh tế Viết Nam dịch)

  TẦM NHÌN THAY ĐỔI QUỐC GIA
  Điều kỳ diệu ở Dubai

  NXB Thế giới
  Hà Nội, 2019

  20

  Shel Leanne
  (Nguyễn Minh Thiên Kim dịch)

  LÃNH ĐẠO PHONG CÁCH BARACK OBAMA
  NXB Thế giới
  Hà Nội, 2017

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949