Chủ đề 2/2021: Tâm lý học

  28/04/2021 08:34 AM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  TÂM LÝ HỌC

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  TÊN SÁCH

  1

    B.R. Hergenhahn (Phan Quang Định dịch):

    LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC

    NXB Hồng Đức
    Hà Nội, 2019

  2

    Jo Hemmings (Trần Trương Phúc Hạnh dịch):

    HOW PSYCHOLOGY WORKS - HIỂU HẾT VỀ TÂM LÝ HỌC

    NXB Thế giới
    Hà Nội, 2020

  3

    Gillian Butler & Freda McManus (Thái An dịch): 

    DẪN LUẬN VỀ TÂM LÝ HỌC

    NXB Hồng Đức
    TP.Hồ Chí Minh, 2016

  4

    Nguyễn Thị Vân Hương (chủ biên):

    TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2014

  5

    Sigmund Freud (Nguyễn Xuân Hiếu dịch):

    PHÂN TÂM HỌC NHẬP MÔN

    NXB Văn học
    Hà Nội, 2020

  6

   

    Nguyễn Thơ Sinh:

    CÁC HỌC THUYẾT TÂM LÝ NHÂN CÁCH

    NXB Lao Động
    Hà Nội, 2020

  7

    Gustave Le Bon (Nguyễn Xuân Khách dịch; Bùi Văn Nam Sơn h.đ):

    TÂM LÍ HỌC ĐÁM ĐÔNG
    CÙNG TÂM LÍ HỌC ĐÁM ĐÔNG VÀ PHÂN TÍCH CÁI TÔI CỦA SIGMUND FREUD

    NXB Tri Thức
    Hà Nội, 2019

  8

    Jean-Noël Christine (Thân Thị Mận dịch):

    KHAI TÂM VỀ PHÂN TÂM HỌC

    NXB Tri Thức
    Hà Nội, 2018

  9

    Philippe Claret, Georges Devereux (Đỗ Lai Thúy b.s, giới thiệu):

    PHÂN TÂM HỌC VÀ TÍNH CÁCH DÂN TỘC

    NXB Tri Thức
    Tp. Hồ Chí Minh, 2018

  10

    S.Freud, C.Jung, R.Assagioli, E.Fromm:

    PHÂN TÂM HỌC VÀ VĂN HÓA TÂM LINH

    NXB Văn hóa Thông tin
    Hà Nội, 2004

  11

    Lê Thị Bừng; Nguyễn Thị Vân Hương (sưu tầm & biên soạn):

    NHỮNG ĐIỀU KÌ DIỆU VỀ TÂM LÍ CON NGƯỜI

    NXB Đại học Sư phạm
    Hà Nội, 2016

  12

    Richard J.Gerrig, Philip G.Zimbardo (Kim Dân dịch):

    TÂM LÝ HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
     PSYCHOLOGY AND LIFE

    NXB Hồng Đức
    Hà Nội, 2018

  13
    Robert V.Kail, John C.Cavanaugh (Nguyễn Kiên Trường dịch, Lê Sơn h.đ):

    NGHIÊN CỨU VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

    NXB văn hóa Thông tin
    Hà Nội, 20
  06

  14

    Daniel Goleman (Nguyễn Lê Phương, Phạm Thị Thu Hà dịch):

   TRÍ TUỆ XÚC CẢM

    NXB Công Thương
    Hà Nội, 2021

  15

    Philip Miller (Cam Thảo dịch, Trần Vĩnh Tân h.đ):

    KHÁM PHÁ NGÔN NGỮ TƯ DUY
    THE REALLY GOOD FUN CARTOON BOOK OF NLP

    NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
    Tp.Hồ Chí Minh, 20
  16

  16
    Daniel Goleman (Hoàng Thanh Tùng dịch):

    SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG:
    BÍ MẬT ĐỂ TẠO NÊN SỰ XUẤT SẮC

    NXB Hồng Đức
    Hà Nội, 20
  19

  17

    Dale Carnegie (Minh Đức biên dịch):

    ĐẮC NHÂN TÂM: BÍ QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG
    HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE

    NXB Hồng Đức
    Hà Nội, 20
  16

  18

    Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN:

    THUẬT TƯ TƯỞNG

    NXB Trẻ
    Tp. Hồ Chí Minh, 2016

  19

    Kaoru Tachibana (Nhật Linh dịch):

    NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC LOGIC

    NXB Lao động; Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980 Books
    Hà Nội, 2019

  20

    Zoe Mckey (Jaden Minh dịch):

    TƯ DUY PHẢN BIỆN

    NXB Thế giới
    Hà Nội, 2018

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949