Số tháng 12/2020: Xã hội học và Gia đình Việt Nam

  01/02/2021 09:01 AM


  DANH MỤC SÁCH CHỦ ĐỀ:
  XÃ HỘI HỌC VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  TÊN SÁCH

  1

  Lê Ngọc Hùng:

  LỊCH SỬ VÀ LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2015

  2

  Steve Bruce (Thái An dịch):

  DẪN LUẬN VỀ XÃ HỘI HỌC

  NXB Hồng Đức
  TP.HCM, 2016

  3

  Peter L.Berger (Phạm Văn Bích dịch): 

  LỜI MỜI ĐẾN VỚI XÃ HỘI HỌC - MỘT GÓC NHÌN NHÂN VĂN

  NXB Tri Thức
  Hà Nội, 2017

  4

  Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh:

  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2016

  5

   

  Emile Durkheim (Đinh Hồng Phúc dịch):

  CÁC QUY TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP XÃ HỘI HỌC

  NXB Tri Thức
  Hà Nội, 2019

  6

  GS.TS. Trần Thị Minh Đức:

  CÁC THỰC NGHIỆM TRONG TÂM LÍ HỌC XÃ HỘI

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2016

  7

  TS. Bùi Thu Hương:

  THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  NXB Thế Giới
  Hà Nội, 2017

  8

  Peter L.Berger; Thomas LuckMann (Trần Hữu Quang dịch):

  SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI -
  KHẢO LUẬN VỀ XÃ HỘI HỌC NHẬN THỨC

  NXB Tri Thức
  Hà Nội, 2016

  9

  Nguyễn Quý Thanh:

  XÃ HỘI HỌC VỀ DƯ LUẬN XÃ HỘI

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2011

  10

  Mai Văn Hai, Mai Kiệm:

  XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2018

  11

  Phạm Văn Quang:

  XÃ HỘI HỌC VĂN HỌC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  TP.HCM, 2019

  12
  Vũ Hào Quang:

  XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH -
  NHỮNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 20
  17

  13

  Mai Quỳnh Nam (chủ biên):

  GIA ĐÌNH TRONG TẤM GƯƠNG XÃ HỘI HỌC

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2004

  14

  TS. Phạm Hương Trà (chủ biên):

  XÃ HỘI HỌC NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÓM TUỔI -
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  NXB Lao động - Xã hội
  Hà Nội, 2016

  15

  GS.BS. Đặng Phương Kiệt (chủ biên):

  GIA ĐÌNH VIỆT NAM: CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG
  VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÂM - BỆNH LÝ XÃ HỘI

  NXB Lao động
  Hà Nội, 20
  06

  16
  PGS.TS. Lê Ngọc Văn:

  GIA ĐÌNH VÀ BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 201
  2

  17

  TS. Nguyễn Thị Tố Quyên:

  GIA ĐÌNH VỚI VAI TRÒ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 201
  7

  18

  PGS.TS. Đặng Thị Hoa:

  BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM -
  THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2020

  19

  Lê Thị Quý; Đặng Vũ Cảnh Linh:

  BẠO LỰC GIA ĐÌNH - MỘT SỰ SAI LỆCH GIÁ TRỊ

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2007

  20

  TS. Nguyễn Thị Thọ:

  XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  1

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949