Số tháng 10/2020: Quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước

  25/01/2021 11:23 AM


  DANH MỤC SÁCH CHỦ ĐỀ:
  QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

                                            (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  TÊN SÁCH

  1

  Nguyễn Đăng Dung (chủ biên):

  HÌNH THỨC CỦA CÁC NHÀ NƯỚC ĐƯƠNG ĐẠI

  NXB Thế Giới
  Hà Nội, 2004

  2

  TS. Nguyễn Thị Hồi:

  TƯ TƯỞNG PHÂN CHIA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC

  NXB Tư Pháp
  Hà Nội, 20
  05

  3

  Georges Balandier (Thắng Vũ dịch)

  NHÂN HỌC CHÍNH TRỊ

  NXB Tri Thức
  Hà Nội, 2016

  4

  Joseph S. Nye (Tâm Hiền dịch):

  TƯƠNG LAI CỦA QUYỀN LỰC

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2016

  5

   

  TS. Nguyễn Trung Thanh; PGS.TS Ngô Huy Tiếp; PGS.TS Dương Trung Ý:

  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2018

  6

  GS.TS. Nguyễn Đăng Dung:

  KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật 
  Hà Nội, 2017

  7

  PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng:

  TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

  NXB Tư Pháp
  Hà Nội, 2011

  8

  TS. Nguyễn Long Hải:

  THỂ CHẾ PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
  Hà Nội, 2017

  9

  Đặng Minh Tuấn; Vũ Công Giao;...

  CÁC CƠ CHẾ PHÁP LÝ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2020

  10

  GS.TS. Nguyễn Minh Đoan:

  CƠ CHẾ PHÁP LÝ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
  Hà Nội, 2018

  11

  GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; PGS.TS. Bùi Đình Bôn (đồng chủ biên):

  THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

  12
  Mai Trực (chủ biên):

  KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC Ở NƯỚC TA QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 20
  19

  13

  TS. Nguyễn Minh Đoan - TS. Bùi Thị Đào -...

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  TP. Hồ Chí Minh, 2009

  14

  GS.TS. Trần Ngọc Đường:

  PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VỚI VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  15

  TS. Cao Anh Đô:

  PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia 
  Hà Nội, 201
  3

  16
  TS. Nguyễn Mạnh Bình:

  HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC THI QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia 
  Hà Nội, 201
  2

  17

  PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà (chủ biên):

  HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ GIÁM SÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  5

  18

  TS. Nguyễn Văn Hiển (chủ biên):

  THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 20
  18

  19

  TS. Nguyễn Văn Quyền; PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn:

  QUYỀN TƯ PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

  NXB Tư Pháp
  Hà Nội, 2018

  20

  TS. Nguyễn Thọ Ánh:

  THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia 
  Hà Nội, 201
  2

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949