Số tháng 8/2020: Quan hệ quốc tế - Lý luận và thực tiễn

  09/09/2020 14:52 PM


                  DANH MỤC SÁCH CHỦ ĐỀ:
  QUAN HỆ QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

                                            (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  TÊN SÁCH

  1

  PGS.TS. Vũ Quang Vinh (chủ biên):

  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2008

  2

  TS. Đặng Văn Thái (chủ biên):

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 
  VÀ VẬN DỤNG TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 
  Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 20
  09

  3

  PGS.TS. Đinh Xuân Lý:

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỐI NGOẠI 
  VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2007

  4

  TS. Vũ Thế Hiệp:

  BA MÔ HÌNH LÝ THUYẾT 
  VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY 
  VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

  5

  Hoàng Khắc Nam:

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUAN HỆ QUỐC TẾ
  DƯỚI GÓC NHÌN LỊCH SỬ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2014

  6

  Henry Kissinger (Phạm Thái Sơn dịch, Võ Minh Tuấn h.đ):

  TRẬT TỰ THẾ GIỚI

  NXB Thế giới 
  Hà Nội, 2016

  7

  JOSEPH S.NYE, JR (Lê Trường An dịch):

  QUYỀN LỰC MỀM

  NXB Tri thức 
  Hà Nội, 2017

  8

  Bogaturov Aleksey Demosfenovich - Averkov Viktor Viktorovich
  (Đặng Quang Chung dịch, Lê Đức Mẫn h.đ):

  LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
  Hà Nội, 2015

  9

  TS. Lưu Thúy Hồng:

  NGOẠI GIAO ĐA PHƯƠNG 
  TRONG HỆ THỐNG QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐƯƠNG ĐẠI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2015

  10

  M.L. Titarenko - V.E. Petrovski
  (Lê Thanh VạnNguyễn Trung dịch)
  :

  NGA, TRUNG QUỐC VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI: 
  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
  Hà Nội, 2017

  11

  TS. Tôn Sinh Thành:

  HỢP TÁC KHU VỰC CHÂU Á: NHÂN TỐ ASEAN VÀ ẤN ĐỘ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2017

  12

  PGS.TS. Nguyễn Văn Dân:

  ĐỊA CHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH 
  PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 20
  14

  13

  PGS.TS. Trần Nam Tiến (chủ biên):

  HỢP TÁC Ở BIỂN ĐÔNG 
  - TỪ GÓC NHÌN QUAN HỆ QUỐC TẾ

  NXB Văn hóa - Văn nghệ
  TP. Hồ Chí Minh, 201
  4

  14

  GS.TS. Vũ Dương Huân :

  VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2018

  15

  Bùi Thanh Sơn (chủ biên):

  HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
  VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  5

  16

  PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Quế
  - PGS.TS. Thái Văn Long - PGS.TS. Phan Văn Rân
  :

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ 
  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  3

  17

  Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương:

  CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

  - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  8

  18

  Lê Hoài Trung (chủ biên):

  ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 
  CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 20
  17

  19

  PGS.TS. Phạm Minh Sơn (chủ biên):

  ĐỐI NGOẠI CÔNG CHÚNG: MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG 
  CỦA MỘT SỐ NƯỚC LỚN TRÊN THẾ GIỚI 
  VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 201
  6

  20

  GS.TS. Vũ Văn Hiền (chủ biên):

  GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ 
  TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2017

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949