Số tháng 6/2020: Báo chí Cách mạng Việt Nam

  01/06/2020 13:47 PM


                      DANH MỤC SÁCH CHỦ Đ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

                                                           (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  TÊN SÁCH

  1

  PGS.TS. Lê Quốc Lý:

  Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2011

  2

  TS. Đỗ Chí Nghĩa:

  Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

  NXB Thông tin và truyền thông

  Hà Nội, 2014

  3

  Hội đồng Lý luận Trung ương:

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2018

  4

   

  Nguyễn Đức Lợi (chủ biên) - Lưu Văn An (đồng chủ biên):

  Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật

  Hà Nội, 2017

   

   

  5

  Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm
  Lê Ngọc Sơn (dịch)
  :

  Bốn học thuyết truyền thông: Thuyết Độc đoán, thuyết Tự do, thuyết Trách nhiệm xã hội, thuyết Toàn trị Xô Viết. Những quan điểm về báo chí nên trở thành như thế nào và nên làm gì.

  NXB Tri thức
  Hà Nội, 20
  18

  6

  Mitchell Stephens (Dương Hiếu, Kim Phượng, Hiếu Trung dịch):

  Hơn cả tin tức: Tương lai của báo chí

  NXB Trẻ
  HCM, 201
  5

  7

  X.A. Mikhailốp (Đào Tấn Anh dịch):

  Báo chí hiện đại nước ngoài: những quy tắc và nghịch lý

  NXB Thông tấn
  Hà Nội, 2004

  8

  Bill Kovach, Tom Rosenstiel (Huỳnh Hoa, Sơn Tùng dịch):

  Những yếu tố của báo chí: Những điều người làm báo nên biết và công chúng nên kỳ vọng

  NXB Thông tấn
  Hà Nội, 20
  13

  9

  Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa:

  Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam (2 tập)

  NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

  HCM, 2017

  10

  TS. Phạm Thị Thanh Tịnh:

  Báo chí thế giới và Việt Nam - Lịch sử và đương đại

  NXB Lao động - Xã hội
  Hà Nội, 201
  7

  11

  PGS.TS. Dương Xuân Sơn (chủ biên):

  Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2013

  12

  PGS.TS. Đức Dũng:

  Báo chí và đào tạo báo chí

  NXB Thông tấn
  Hà Nội, 201
  0

  13

  PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang:

  100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 20
  18

  14

  TS. Đỗ Chí Nghĩa:

  Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  15

  Nguyễn Văn Dững (chủ biên):

  Báo chí giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 201
  7

  16

  Đỗ Đình Tấn:

  Báo chí và mạng xã hội

  NXB Trẻ
  HCM, 2017

  17

  PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi:

  Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 201
  9

  18

  Bùi Văn Toản (sưu tầm và giới thiệu):

  Những tờ báo của tù nhân Côn Đảo

  NXB Trẻ
  H
  CM, 2002  

  19

  Trung tướng, PGS. Nguyễn Đình Ước:

  60 năm chiến đấu, làm báo và viết sử chiến tranh - Hồi ức và bình luận

  NXB Chính trị quốc gia - Sự Thật

  Hà Nội, 2008

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949