Số tháng 5/2020: Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

  16/04/2020 15:02 PM


   

             DANH MỤC SÁCH CHỦ Đ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

                                            (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  TÊN SÁCH

  1

  Nhiều tác giả:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử (trọn bộ 2 tập)

  NXB Chính trị - Hành chính
  Hà Nội, 2012

  2

  G.S Song Thành:

  Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 20
  05

  3

  Nhiều tác giả:

  Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

  NXB Thời đại
  Hà Nội, 2011

  4

   

  GS. Trần Văn Giàu:

  Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2010

  5

  Đào Phan:

  Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa

  NXB Văn học
  Hà Nội, 20
  18

  6

   

  GS. Song Thành:

  Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  8

  7

  Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự:

  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  8

  TS. Lê Văn Yên:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 20
  06

  9

  PGS.TS. Phạm Xanh:

  Hồ Chí Minh - Dân tộc và thời đại

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 20
  02

  10

  PGS. TS. Bùi Đình Phong:

  Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 201
  4

  11

  PGS.TS. Phùng Hữu Phú:

  Bí quyết thành công Hồ Chí Minh

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  0

  12

  GS.TS. Đỗ Quang Hưng:

  Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2019

  13

  Nguyễn Thành:

  Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2005

  14

  Hoàng Thanh Dung (Biên soạn, tập hợp):

  Tình cảm của Bác Hồ với giai cấp công nhân và người lao động

  NXB Lao động
  Hà Nội, 2018

  15

  Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch:

  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 201
  3

  16

  PGS.TS. Bùi Đình Phong:

  Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh

  NXB Thanh niên
  Hà Nội, 2010

  17

  Nhiều tác giả:

  Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 201
  6

  18

  Đỗ Hoàng Minh (Biên soạn):

  Hồ Chí Minh - từ Pác Bó đến Ba Đình 

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2009

  19

  TS. Nguyễn Văn Khoan

  Bác Hồ - Viên ngọc quý của mọi thời đại

  NXB Thanh niên
  Hà Nội, 201
  6

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949