Số tháng 4/2020: Xây dựng Nhà nước Việt Nam

  12/03/2020 10:39 AM


             DANH MỤC SÁCH CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

                                            (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  TÊN SÁCH

  1

  GS. Lưu Văn Sùng (ch.b):

  Các loại hình thể chế chính trị đương đại và những giá trị tham khảo cho Việt Nam hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2016

  2

  Nguyễn Đăng Dung (ch.b):

  Hình thức của các nhà nước hiện đại

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2019

  3

  PGS.TS. Đinh Xuân Lý:

  Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2019

  4

  TS. Trương Quốc Chính:

  Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm Mácxít

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

  5

  PGS.TS. Lê Minh Quân (ch.b):

  Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2009

  6

  PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc:

  Nhà nước Cách mạng Việt Nam (1945-2010)

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2010

  7

  GS.TSKH. Vũ Minh Giang (ch.b):

  Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2008

  8

  PGS.TS. Lê Quốc Lý (ch.b):

  Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2014

  9

  TS. Trần Đình Thắng:

  Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2011

  10

  TS. Mai Thị Thanh:

  Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  11

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

  Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển trong thực tiễn Việt Nam

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2017

  12

  GS.VS. Nguyễn Duy Quý - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (đồng ch.b):

  Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân - Lý luận và thực tiễn

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2010

  13

  PGS.TS. Lê Minh Thông:

  Đổi mới, hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2011

  14

  Nhiều tác giả:

  Xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  NXB Hồng Đức
  Hà Nội, 2018

  15

  PGS.TS. Lê Minh Quân - ThS. Bùi Việt Hương (đồng ch.b):

  Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  16

  TS. Trịnh Thị Xuyến:

  Kiểm soát quyền lực nhà nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2014

  17

  PGS.TS. Vũ Công Giao - PTS.TS. Nguyễn Hoàng Anh - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn - TS. Nguyễn Minh Tuấn (đồng ch.b):

  Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2017

  18

  GS.TS. Trần Ngọc Đường - TS. Ngô Đức Mạnh:

  Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2008

  19

  GS.TS. Nguyễn Phú Trọng:

  Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2011

  20

  GS.TS. Phan Trung Lý - TS. Đặng Xuân Phương (đồng ch.b):

  Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2017

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:80
  • Hôm nay: 2231
  • Tháng hiện tại: 98839
  • Tổng lượt truy cập: 596464
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949