Số tháng 02/2020: Chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam

  19/01/2020 19:42 PM


  /Uploaded/files/Thuvien/GioiThieuSach/Thang02_2020/SucManhDanTocCuaCMVN.pdf

                   DANH MỤC SÁCH CHỦ ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                              (Click vào tên sách để xem tóm tắt nội dung)

  STT TÊN SÁCH
  1

  Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên):

  Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu thế kỷ XX

  Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
  TP. Hồ Chí Minh, 2017

  2

  Thép Mới:

  Thời dựng Đảng

  Nhà xuất bản Tông hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  TP. Hồ Chí Minh, 2018

  3

  PGS. TS. Ngô Đăng Tri:

  Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2016)

  Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2016

  4

  Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

  Biên niên sự kiện Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (trọn bộ 3 tập)

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2004

  5

  Nguyễn Hoàng Kỳ - Nguyễn Hòa - Nguyễn Minh Phúc (tuyển chọn):

  Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2016 (qua các kỳ Đại hội)

  Nhà xuất bản Hồng Đức
  Hà Nội, 2016

  6

  GS. Trần Đình Huỳnh (chủ biên) - PTS. Phan Hữu Tích:

  Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền

  Nhà xuất bản Hà Nội
  Hà Nội, 1996

  7

  Bùi Kim Đỉnh (chủ biên):

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2009

  8

  TS. Phùng Thị Hiển (chủ biên):

  Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước

  Nhà xuất bản Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2018

  9

  TS. Đỗ Quang Tuấn (c.b)- TS. Nguyễn Văn Hùng - PGS.TS. Trần Hậu:

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2016

   

  10

  ThS. Nguyễn Chí Thảo:

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại 1991-2010

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  11

  Lưu Đình Phúc:

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2016

  12

  TS. Ngô Huy Tiếp (chủ biên):

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2009

  13

  Lê Mậu Lâm (tuyển chọn và biên soạn):

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

  Nhà xuất bản Công thương
  Hà Nội, 2017

  14

  GS. Đặng Xuân Kỳ - PGS.TS. Mạch Quang Thắng - TS. Nguyễn Văn Hòa:

  Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2005

  15

  Lê Mậu Hãn:

  Sức mạnh dân tốc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2001

  16

  Lê Duẩn:

  Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta

  Nhà xuất bản Sự thật
  Hà Nội, 1986

  17

  PGS.TS. Đàm Đức Vượng:

  Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập

  Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2016

  18

  Võ Nguyên Giáp - Lê Hồng Anh - Vũ Oanh...:

  Trần Quốc Hoàn - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2016

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:74
  • Hôm nay: 2297
  • Tháng hiện tại: 98905
  • Tổng lượt truy cập: 596530
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949