Số tháng 11/2019: Tài liệu phục vụ Nghị quyết 35 - số 1

  05/12/2019 08:00 AM


  STT

                                                     Tên sách

  TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHỊ QUYẾT 35 - Số 1
  (Click vào tên sách để xem giới thiệu tóm tắt)

  1

  GS. Nguyễn Đức Bình:

  Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa
  (tái bản có bổ sung)

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2010

  2

  PGS. Mai Trung Hậu - TS. Ngô Hoan:

  Kiên định con đường đã chọn

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2007

  3

  Terry Eagleton (ThS. Đinh Xuân Hà - Phương Sơn biên dịch):

  Tại sao Mác đúng?

  NXB Chính trị - Hành chính
  Hà Nội, 2012

  4

  Thượng tướng, GS. TS. Tô Lâm:

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những
  biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
  trong cán bộ, đảng viên

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2018

  5

  Hội đồng Lý luận Trung ương:

  Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2015

  6

  Báo Quân đội nhân dân:

  Chiến lược "Diễn biến hòa bình" - Nhận diện và đấu tranh
  (9 tập)

  NXB Quân đội nhân dân
  Hà Nội, 2011-2019

  7

  Đại tá, PGS. TS. Bùi Đình Bôn:

  Tác động của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

  NXB Quân đội nhân dân
  Hà Nội, 2013

  8

  Thiếu tướng, PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương:

  "Bình mới rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hòa bình"
  chống phá Việt Nam

  NXB Quân đội nhân dân
  Hà Nội, 2017

  9

  Quí Lâm (tuyển chọn và hệ thống):

  Nhận diện và đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Nhiệm vụ của mỗi người dân Việt Nam

  NXB Hồng Đức
  Hà Nội, 2015

  10

  PGS. TS. Trương Thành Trung (chủ biên):

  Sự thật vấn đề dân chủ và nhân quyền trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012

  11

  Cục Tuyên huấn - Tổng cục chính trị Viện KHXHNVQS:

  Đấu tranh phòng, chống "phi chính trị hóa" quân đội trong
  tình hình mới

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2015

  12

  PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng:

  Góp phần chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng,
  lý luận

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:117
  • Hôm nay: 3386
  • Tháng hiện tại: 54248
  • Tổng lượt truy cập: 2266526
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949