Thông tin chuyên đề số 6/2021: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới

  30/12/2021 09:08 AM


  Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

  Thông tin chuyên đề số 6/2021

  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,
  ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
  TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

        Sự ra đời và phát triển của Internet và mạng xã hội đã tạo ra những thời cơ và thách thức cho tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Không gian mạng đã xóa nhòa những khoảng cách địa lý, xây dựng xã hội toàn cầu. Internet và mạng xã hội đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trở thành công cụ rất quen thuộc và là “một phần tất yếu” của các tầng lớp xã hội.

        Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích do Internet và mạng xã hội mang lại, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng không gian mạng để đăng tải thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá chế độ, nhất là trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc lợi dụng không gian mạng để chống phá cách mạng Việt Nam càng trở nên tinh vi, phức tạp với mức độ nguy hiểm khó lường. Điều này đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, vào chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

           Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết đã nêu những quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong không gian mạng là nhiệm vụ thường xuyên, thiết yếu đối với các tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

           Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên  cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 06/2021 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới”. Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

  Phần I:  Lý luận chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
                những quan điểm sai trái, thù địch

  Phần II: Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm
                sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới

  (Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

   

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949