Thông tin chuyên đề số 3/2021: Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

  29/06/2021 09:01 AM


  Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

  Thông tin chuyên đề số 3/2021

  ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
  TRÊN MẠNG XÃ HỘI

       Sự ra đời và phát triển của mạng xã hội đã tạo ra những thời cơ và thách thức cho tất cả các lĩnh vực của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới với quy mô, tính chất và mức độ khác nhau. Mạng xã hội đang trở thành phương tiện được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 57% dân số sử dụng mạng xã hội. Internet và mạng xã hội đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trở thành công cụ rất quen thuộc và là “một phần tất yếu” của các tầng lớp xã hội. Mạng xã hội đã bước đầu đem lại một số tác động tích cực đến công tác tư tưởng của Đảng. Nhiều địa phương đã chủ động sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu trong định hướng dư luận, tư tưởng.

      Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích do Internet và mạng xã hội mang lại, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng Internet, các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá chế độ, nhất là trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội, việc lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chống phá cách mạng Việt Nam càng trở nên tinh vi, phức tạp với mức độ nguy hiểm khó lường. Điều này đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; vào chế độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

          Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết đã nêu những quan điểm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong bối cảnh toàn cầu hóa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên và mỗi ngư dân.

         Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 03/2021 với chủ đề Đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

          Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần: 

         Phần I: Mạng xã hội - một số vấn đề đặt ra

         Phần IIĐấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội

  (Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

   

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949