Thông tin chuyên đề số 6/2020: Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay: lý luận và thực tiễn

  14/01/2021 11:32 AM


  Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

  Thông tin chuyên đề số 6/2020

  XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY:

  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

   

       Ở Việt Nam, trong mấy năm gần đây thuật ngữ “nhà nước kiến tạo phát triển” được sử dụng khá phổ biến, cả trên các diễn đàn học thuật và trong các hoạt động của Nhà nước.

      Thuật ngữ “nhà nước kiến tạo phát triển” được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đưa ra lần đầu tiên năm 2011 và tiếp tục được coi là một trọng tâm trong hoàn thiện thể chế kinh tế - chính trị tại nhiệm kỳ này. Nhà nước kiến tạo phát triển là một khái niệm để chỉ nhà nước có vai trò to lớn trong việc dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế ở tốc độ cao hơn các nhà nước truyền thống và hiện được nhiều quốc gia vận dụng.

      Với nhà nước kiến tạo phát triển, quá trình hoàn thiện thể chế và luật pháp là vô cùng cần thiết; đồng thời, chú trọng sự phát triển đồng bộ giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự bình đẳng về cơ hội giữa các vùng, miền, giữa thành thị và nông thôn. 

     

        Nhà nước kiến tạo phát triển cũng là cách thức quản trị mới mang tính chia sẻ trách nhiệm và sứ mệnh thông qua cơ chế trao quyền và sự tham gia tích cực, đông đảo của các tầng lớp nhân dân và các nhóm xã hội. Từ cách tiếp cận nhà nước của triết học Mác - Lênin thì nhà nước kiến tạo phát triển là một hình thức nhà nước, và nó cũng có thể vận dụng vào các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

         Để góp phần vào việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 6/2020 với chủ đề Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay - lý luận và thực tiễn”.

            Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

  Phần I: Lý luận chung về xây dựng Nhà nước kiến tạo, chính phủ kiến tạo

  Phần II: Thực tiễn xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay

   

  (Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949