Những câu hỏi thường gặp về Chương trình đào tạo quốc tế Cử nhân (danh dự) Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Middlesex (Phần 2)

  07/07/2016 15:57 PM


  Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng trả lời những câu hỏi thường gặp về Chương trình đào tạo quốc tế Cử nhân (danh dự) Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Middlesex cụ thể như sau (Các câu hỏi tiếp tục được website AJC cập nhật):

  1.        Tại sao bằng Cử nhân được cấp lại là bằng danh dự? Bằng danh dự có giá trị như bằng cấp thông thường không?

  Bằng Cử nhân (danh dự) là cách gọi của hệ thống giáo dục Anh quốc đối với chương trình đại học 3 năm. Bằng cấp này có giá trị quốc tế và sinh viên phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình mới được cấp bằng. Bằng Cử nhân (danh dự)là bằng được cấp căn cứ kết quả học tập, chứ không phải do phong tặng.

  2.        Tôi có thể xem mẫu bằng cấp cho sinh viên tốt nghiệp không? Có thể gửi mẫu bằng cho tôi qua thư không?

  Nếu muốn xem mẫu bằng tốt nghiệp, bạn có thể đến Phòng Hợp tác quốc tế, Tầng 4, Nhà Hành chính A1. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không đưa mẫu bằng này lên trên mạng hay gửi mẫu bằng qua thư điện tử.

  Mẫu bằng cấp cho sinh viên đã được Học viện báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và mẫu bằng được lưu tại Bộ.

  3.        Chất lượng của Chương trình đào tạo quốc tế có được đảm bảo không và được đảm bảo như thế nào?

  Đại học Middlesex tiến hành kiểm định và phê duyệt tổ chức đối với Học viện để bảo đảm Học viện có đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống văn bản quản lý và đội ngũ giảng viên để triển khai Chương trình đào tạo quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông.

  Cơ quan Bảo đảm chất lượng Vương quốc Anh (QAA) sẽ tiến hành các chuyến thanh tra và kiểm tra đến các cơ sở của Đại học Middlesex như tại Học viện để bảo đảm các hoạt động giảng dạy và học tập tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của Vương quốc Anh.

  Toàn bộ các hoạt động giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá tại Học viện phải tuân thủ các chính sách, nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn và hướng dẫn trong Sổ tay Học tập và Bảo đảm chất lượng của Đại học Middlesex.

  Sinh viên được cung cấp Sổ tay Chương trình và Sổ tay Học phần từ đầu để có thể hiểu rõ và theo dõi các hình thức kiểm tra đánh giá trong chương trình.

  4.        Nếu sinh viên không thể hoàn thành được Chương trình đào tạo quốc tế thì họ có những lựa chọn nào?

  Nếu không hoàn thành được Chương trình đào tạo quốc tế vì lý do nào đó, sinh viên có thể xin chuyển sang Chương trình Cử nhân Quan hệ công chúng của Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo của Học viện. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình này sẽ được cấp bằng Cử nhân Quan hệ công chúng của Học viện. Chương trình kéo dài 4 năm như các chương trình đại học khác ở Việt Nam.

  Nhóm 4: HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

  1.               Sinh viên chương trình đào tạo quốc tế với Đại học Middlesex có cơ hội chuyển tiếp sang Đại học Middlesex ở Anh quốc không?

  Có. Những sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu về học tập và thị thực có thể chuyển tiếp sang Đại học Middlesex tại London hoặc bất kỳ cơ sở nào của trường ở Malta, Dubai hay Mauritius. Chương trình Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông được triển khai thống nhất tại tất cả các cơ sở này.

  Đây là con đường du học an toàn, bảo đảm và linh hoạt đối với sinh viên. Theo đó, sinh viên có thể học 1 hoặc 2 năm đầu tại Việt Nam sau đó chuyển sang học tại Vương quốc Anh để tiếp cận môi trường học tập quốc tế trong khi tiết kiệm được tổng kinh phí dành cho chương trình.

  Việc chuyển tiếp trong chương trình và sau chương trình đã được Học viện và Đại học Middlesex ghi rõ trong Thỏa thuận hợp tác và Biên bản ghi nhớ hợp tác.

  2.               Sau khi học xong chương trình Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông, tôi có thể học chương trình Thạc sĩ của Middlesex không?

  Có. Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, sinh viên có thể học tiếp các chương trình Thạc sĩ về chuyên ngành liên quan của Đại học Middlesex.

  3.               Ai sẽ tham gia giảng dạy Chương trình đào tạo quốc tế của Đại học Middlesex tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền?

  12 môn học sẽ do 12 giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dạy, phối hợp với 12 giảng viên phụ trách của Đại học Middlesex. Các giảng viên này phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của Đại học Middlesex và trải qua quy trình lựa chọn chặt chẽ. Đại đa số các giảng viên này đều được đào tạo tại nước ngoài như Mỹ, Anh, Australia… và có trình độ Tiến sĩ.

  Ngoài ra, Chương trình còn có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước thông qua các chuyên đề và bài học thực tế. Như vậy, sinh viên được tiếp cận nhiều giảng viên và chuyên gia khác nhau trong nước và quốc tế.

  4.               Sinh viên Chương trình đào tạo quốc tế sẽ được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất như thế nào?

  Học viện đã đầu tư và xây dựng khu giảng đường đào tạo quốc tế gồm các phòng học và phòng chức năng hiện đại: Phòng học, Phòng thảo luận, Phòng học trực tuyến, Phòng máy tính, studio báo ảnh, studio phát thanh và studio truyền hình…

  Các phòng học đều được trang bị máy chiếu, màn chiếu, hệ thống âm thanh và ánh sáng đủ tiêu chuẩn cho việc dạy và học. Mạng wifi cũng được phát tại khu giảng đường để thuận lợi cho việc tra cứu thông tin của sinh viên.

   5.            Sinh viên của Chương trình đào tạo quốc tế sẽ đóng mức học phí cao hơn và vì thế sẽ được bảo đảm quyền lợi như thế nào?

  Ngoài điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, quyền truy cập vào thư viện trực tuyến của Đại học Middlesex và sự tiếp cận với chương trình đào tạo chất lượng cao của Đại học Middlesex, sinh viên còn được bảo đảm các quyền lợi về tinh thần.

  Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa, giao lưu sinh viên quốc tế. Sinh viên được đóng góp ý kiến về các hoạt động dạy và học để nâng cao chất lượng. Hội đồng học tập sẽ họp 1 lần/học kỳ với sự tham gia của đại diện sinh viên để kịp thời giải quyết các đề xuất của sinh viên.

  Các thỏa thuận và cơ chế bảo đảm quyền lợi cho sinh viên được quy định rõ trong Thỏa thuận hợp tác, Biên bản ghi nhớ hợp tác và Kế hoạch dự phòng giữa Đại học Middlesex và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

   6.            Phương pháp giảng dạy của chương trình đào tạo quốc tế có gì khác biệt?

  Chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, khuyến khích sự tham gia của sinh viên. Sinh viên làm chủ quá trình học tập của bản thân với sự hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn của giảng viên.

  Sinh viên tham gia các hoạt động đa dạng như bài tập nhóm, thảo luận nhóm, nghiên cứu thực tế tại các cơ quan, tổ chức để phát triển các kỹ năng tư duy, phản biện, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề…

   7.            Nếu gặp khó khăn trong học tập, sinh viên sẽ được hỗ trợ như thế nào?

  Bộ phận tư vấn và hỗ trợ Chương trình đào tạo quốc tế sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên với tất cả các hoạt động liên quan đến quá trình học tập: tài liệu tham khảo, sử dụng thư viện trực tuyến, nộp bài, kỹ năng viết bài luận…

  Nhóm 5: CƠ HỘI HỌC BỔNG, THỰC TẬP VÀ VIỆC LÀM

  1.                        Sinh viên có cơ hội nhận được học bổng của Học viện và Đại học Middlesex hay không?

  Học viện nỗ lực đàm phán với các đối tác để có học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Học bổng bao gồm học bổng các chương trình tiếng Anh, tham gia các diễn đàn, chương trình hoặc sự kiện quốc tế. Việc có cấp học bổng hay không và cấp cho đối tượng nào sẽ được làm rõ trong quá trình học.

  2.            Sinh viên của Chương trình đào tạo quốc tế cơ cơ hội thực tập tại các công ty hay tổ chức lớn hay không?

  Học viện có kế hoạch tăng cường quan hệ và ký kết thỏa thuận hợp tác với các công ty, tổ chức quốc tế nhằm tạo địa điểm thực tập phù hợp cho sinh viên.

  Sinh viên có thể đăng ký thực tập tại các cơ quan báo chí – truyền thông, các công ty quảng cáo, tổ chức phi chính phủ hay các tập đoàn lớn của nước ngoài…

  3.            Tốt nghiệp Chương trình đào tạo quốc tế, sinh viên Chương trình đào tạo quốc tế có thể làm những công việc gì?

  Tốt nghiệp Chương trình, sinh viên có thể làm công tác Quan hệ công chúng, Quảng cáo và Truyền thông trong các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

  4.            Nếu muốn học tập ở các trình độ cao hơn thì sinh viên có những lựa chọn nào? Sinh viên có thể chuyển tiếp sang chương trình thạc sĩ của Đại học Middlesex không?

  Sau khi tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông, sinh viên có thể học tiếp Chương trình thạc sĩ các chuyên ngành liên quan của Đại học Middlesex hoặc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sinh viên sẽ có những điều kiện thuận lợi để chuyển tiếp lên chương trình thạc sĩ của Đại học Middlesex tại London.

  Bài liên quan:

  Những câu hỏi thường gặp về Chương trình đào tạo quốc tế Cử nhân (danh dự) Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Middlesex (Phần 1)

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:186
  • Hôm nay: 4078
  • Tháng hiện tại: 99556
  • Tổng lượt truy cập: 2398920
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949