Mở đầu là bài viết: “Thắng lợi của khát vọng hòa bình, ý chí độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc”. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi vào ngày 30.4.1975 là thắng lợi của khát vọng hòa bình, ý chí độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 3 năm 2022 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giá trị. Mở đầu cho Tạp chí số tháng này là bài viết: “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng và khát khao cống hiến cho quê hương”. Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26.3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, đó là việc các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.

Mở đầu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 2.2022 là bài viết: “Sự lựa chọn lịch sử của Dân tộc, của Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam”. Chào mừng Xuân Nhâm Dần – 2022, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tròn 92 màu xuân. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 3.2.1930 cho đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp Cách mạng Việt Nam. Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ khi có Đảng là những trang sử hào hùng nhất, oanh liệt nhất và vẻ vang nhất...

Năm 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong điều kiện nền kinh tế, chính trị, văn hóa toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Hòa nhịp cùng đời sống đất nước và thế giới, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông nói riêng không những vượt qua khó khăn mà còn có bước đột phá mới đáp ứng xu thế phát triển của đời sống xã hội hiện đại...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số cuối cùng trong năm mang đến cho bạn đọc nhiều bài viết bổ ích. Mở đầu là bài: “Để văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ngày 24.11.2021, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu làm công tác văn hóa trực tiếp tại phòng họp Diên Hồng trong tòa nhà Quốc hội và trực tuyến với toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại Hội nghị...

Mở đầu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11 là bài viết: “Để giáo dục, đào tạo thực sự trở thành quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”...

Sáng 12.10.2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng. Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mở đầu trong Tạp chí số tháng 10...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:230
  • Hôm nay: 15954
  • Tháng hiện tại: 427943
  • Tổng lượt truy cập: 501856
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949