Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 8 năm 2020 mang đến cho bạn đọc nhiều bài viết giá trị. Bài viết: “Công tác tư tưởng, lý luận góp phần khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng” mở đầu cho Tạp chí số này. Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa và đạo đức; có vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 7 năm 2020, mở đầu là bài viết: “Ngày Thương binh – Liệt sĩ và đạo lý Việt Nam uống nước nhớ nguồn”. Ngày Thương binh – Liệt sĩ (ngày 27 tháng 7) được tổ chức kỷ niệm hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây có thể coi là một biểu hiện sâu sắc của truyền thống đạo lý Việt Nam uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Theo lời kêu gọi của Đảng, của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thông “nhân ái, thủy chung” của dân tộc, nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu của mình cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh...

Mở đầu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 6 là bài viết: “Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ kỷ cương, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch và vững mạnh toàn diện”...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 5 dành những trang viết trang trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 130 năm ngày sinh của Người (1890 – 2020). Mở đầu Tạp chí là bài viết: “Hồ Chí Minh – văn hóa – hòa bình”...

Mở đầu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 4 là chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hai bài viết...

Mở đầu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số này là chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hai bài viết:

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 2 năm 2020 xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những chuyên mục và những bài viết giá trị...

Nhân dịp năm mới – Xuân Canh Tý năm 2020, Ban Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các đồng chí và các bạn. Năm 2019 là một năm đặc biệt đối với Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:93
  • Hôm nay: 3937
  • Tháng hiện tại: 197734
  • Tổng lượt truy cập: 3016845
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949