Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 3 năm 2021 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết bổ ích...

Mở đầu cho số Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tháng 2.2021 là bài viết: “Niềm tin và hy vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội khẳng định những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Năm 2020 là một năm đặc biệt không chỉ với nước ta mà còn với cả thế giới. Dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… toàn cầu. Hòa cùng dòng chảy đời sống đất nước và thế giới, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông nói riêng đã vượt qua những khó khăn, để có được những bước phát triển mới, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đời sống.

Mở đầu Tạp chí số tháng 12.2020 là bài viết: “Quân đội anh hùng của nhân dân anh hùng”. Ngày 22.12.1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng Sam Cao, Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng ta.

Mở đầu Tạp chí số tháng 11.2020 là bài viết: “Xúc động, tự hào ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11”. Bài viết cho độc giả thấy được lịch sử ngày Quốc tế hiến chương các Nhà giáo, ý nghĩa cao đẹp của ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và vai trò của Nhà giáo trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam hôm nay. Xã hội luôn đề cao vị trí, vai trò của các thầy giáo, cô giáo đối với sự phát triển tiến bộ - họ là người quyết định thành công công cuộc xây dựng và đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục. Điều đó, vừa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nghề “dạy chữ, dạy người”, vừa nói lên trọng trách mà xã hội đặt trọn niềm tin lên vai nhà giáo.

“Kết tinh và tỏa sang 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” là bài viết mở đầu Tạp chí. Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La, (Hà Nội ngày nay) và đặt tên là Thăng Long với lòng mong muốn kinh thành ngày càng phồn thịnh. Trải qua hơn mười thế kỷ, Hà Nôi ngày nay là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có vị trí xứng đáng trong khu vực và trên thế giới. Kế thừa, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, với tinh thần Hà Nội vì cả nước – cả nước vì Hà Nội, mỗi người dân nước Việt nói chung và người dân Hà Nội nói riêng đều mang theo niềm tự hào chân chính vì Hà Nội. Nhắc đến văn hóa Thăng Long – Hà Nội là nhắc đến tinh hoa của nước Việt “ngàn năm văn hiến”, đỉnh cao của tinh thần, trí tuệ và chủ nghĩa nhân văn Việt Nam, nơi hội tụ kết tinh và tỏa sáng tinh hoa văn hóa của đất nước trong quá khứ, hiện tại và tương lai...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 9 năm 2020 ra mắt bạn đọc với những bài viết chất lượng. Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 04 đến ngày 05.9.2020 đã thành công tốt đẹp. Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông trân trọng giới thiệu Diễn văn khai mạc Đại hội của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 8 năm 2020 mang đến cho bạn đọc nhiều bài viết giá trị. Bài viết: “Công tác tư tưởng, lý luận góp phần khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng” mở đầu cho Tạp chí số này. Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa và đạo đức; có vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:80
  • Hôm nay: 3245
  • Tháng hiện tại: 114448
  • Tổng lượt truy cập: 631222
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949