Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 4 năm 2024 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giá trị. Mở đầu là bài “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam; sau đó từng bước mở rộng chiến tranh, chối bỏ mọi cố gắng cao nhất về ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 3 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giá trị, bổ ích. Mở đầu là bài “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, kế tục xứng đáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 2/2024 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giá trị. Mở đầu là bài “Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024)”. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập là kết quả của sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản Liên Đoàn. Nhân dân ta chào đón mùa xuân Giáp Thìn – 2024 cũng là dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024)...

Đất nước ta vừa đi qua năm 2023 với không ít khó khăn, thử thách nhưng đã giành được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Hòa trong dòng chảy chung đó, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, cơ quan ngôn luận của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục có những bước trưởng thành vững mạnh, khẳng định rõ vai trò, vị trí, uy tín và bản sắc trong hệ thống tạp chí của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng, hệ thống tạp chí khoa học nói chung...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số cuối cùng của năm 2023 mang lại cho bạn đọc nhiều bài viết giá trị. Mở đầu tạp chí là bài viết “Công đoàn Việt Nam góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc”. Từ ngày 2 đến 3/12/2023, Công đoàn Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023-2028, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội. 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự đại hội. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết chất lượng. Mở đầu Tạp chí là bài viết: “Phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam”. Dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hóa đáng tự hào mà một trong những nét tiêu biểu ấy là truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Việc hiếu học và kính trọng người thầy đã trở thành đạo lý cơ bản của người Việt Nam trải qua suốt hành trình lịch sử mấy nghìn năm. Nghề dạy học được coi là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, vì sản phẩm đào tạo ra chính là con người. Nhân dân ta trọng đạo chính là trọng cái nghề “trồng người” cao quý đó.

Mở đầu Tạp chí là bài viết: “Tiếp tục truyền thống vẻ vang 75 năm ngành Kiểm tra của Đảng”. Là một chính đảng tiền phong cách mạng, ngay từ khi mới thành lập cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Điều lệ Đảng tháng 10/1930 ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 9 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giàu giá trị khoa học và thực tiễn. Mở đầu là bài viết “Trên hành trình vinh quang của tự do và độc lập dân tộc”. Cách đây 78 năm, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1
  • Tháng hiện tại: 66
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949