Lịch sử hình thành và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  08/04/2013 14:44 PM


  Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường.

  Từ khi thành lập đến nay, trường lần lượt có các tên:

  - Trường Tuyên giáo Trung ương(1962- 1969)

  - Trường Tuyên huấn Trung ương(1970- 1983)

  - Trường Tuyên huấn Trung ương I (1984 -2/1990) trên cơ sở hợp nhất Trường Tuyên huấn Trung ương  với Trường Nguyễn Ái Quốc V

  - Trường Đại học Tuyên giáo(1990 - 3/1993)

  - Phân viện Báo chí và Tuyên truyền(4/1993 đến 6/2005)

  - Học viện Báo chí và Tuyên truyền(6/2005 đến nay)

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành.

  Trong hơn 55 năm ấy, tuy mang những tên gọi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng. Song Học viện luôn là mái trường của Đảng. Từ năm 1990 đến nay vừa là trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân vừa là bộ phận hữu cơ cấu thành Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng; đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  Hiện tại Học viện đang tổ chức đào tạo 41 chương trình đại học, trong đó 35 chương trình hệ chuẩn, 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết quốc tế; 20 chương trình thạc sỹ, 06 chương trình tiến sỹ. Hàng năm, Học viện tuyển sinh 1950 sinh viên chính quy tập trung, 400 sinh viên văn bằng 2, 700 sinh viên hệ vừa làm vừa học, 550 học viên cao học và 60 nghiên cứu sinh. Tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng từ năm 1962 đến nay đạt hơn 80 nghìn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ các cấp thuộc các lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí - truyền thông.  

  Tổ chức bộ máy của Nhà trường có 29 đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc gồm: 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu ( 17 Khoa, 1 Trung tâm Thông tin khoa học, 01 Tạp chí) và 10 đơn vị chức năng (6 Ban, 1 Văn phòng, 2 Phòng và 1 Trung tâm)

  Hiện nay, Học viện có 396 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó 242 cán bộ là giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có 33 phó giáo sư, 95 tiến sĩ, 212 thạc sĩ, cử nhân và khác là 56. Ngoài ra, Nhà trường cũng mời nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành về lý luận chính trị và báo chí, truyền thông tham gia giảng dạy, hướng dẫn viết luận án và luận văn, tham gia Hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn cao học.

  Hoạt động chuyên môn của Nhà trường so với thời kỳ đầu đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các chuyên ngành được mở rộng và đào tạo liên tục theo niên khoá. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng có vai trò to lớn trong hoạt động chung, góp phần bổ sung và đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Các trang bị, thiết bị kỹ thuật hiện đại được đầu tư nhằm phục vụ kịp thời cho các chuyên ngành đào tạo đặc thù. Nhà trường mở rộng các hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài, bắt đầu tham gia các dự án Quốc tế. Hệ thống chương trình, giáo trình thường xuyên được đổi mới, cập nhật. Chất lượng đào tạo nâng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu cán bộ của Đảng và Nhà nuớc.

  Trong suốt chặng đường hơn 55 năm qua, bằng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Với những thành tích to lớn đó, Học viện được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương độc lập hạng nhì(1992), Huân chương Độc lập hạng nhất (2001), Huân chương Hồ Chí Minh (2007).

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:66
  • Hôm nay: 641
  • Tháng hiện tại: 145692
  • Tổng lượt truy cập: 153433
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949