Đào tạo trình độ đại học ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Kinh tế .

Đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:56
  • Hôm nay: 3540
  • Tháng hiện tại: 101356
  • Tổng lượt truy cập: 1135613
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949