Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Giáo dục lý luận chính trị. Sinh viên được miễn học phí trong toàn khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  ...

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý văn hóa – tư tưởng. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:109
  • Hôm nay: 1273
  • Tháng hiện tại: 100301
  • Tổng lượt truy cập: 2519230
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949