Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch Ngôn ngữ Anh

  21/02/2014 08:51 AM


  Đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh.

  1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

  3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

  Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ sở sau:

  - Cơ sở biên, phiên dịch  tiếng Anh: phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản, thư viện,  các sở, ban , ngành, viện nghiên cứu, hãng hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh với nước ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, các cơ quan đơn vị có sử dụng tiếng Anh.

  - Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ, văn hoá, văn học.

  - Các cơ sở giáo dục, đào tạo.

  4. Chuẩn đầu ra:

  4.1. Kiến thức

  Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ.

  4.2. Kỹ năng

  - Có trình độ nghiệp vụ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn, chủ yếu là công tác phiên dịch và biên tập trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

  - Có khả năng thích ứng cao để có thể đảm nhiệm công việc tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông, cũng như các cơ quan có mối quan hệ hợp tác quốc tế trong mọi lĩnh vực như chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội…

  - Có kĩ năng giao tiếp tiếng Anh tốt trong các tình huống giao tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn thông thường khác.

  - Có kĩ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn hoá hoặc văn hoá – văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ.

  - Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại.

  4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

  - Có lập trường giai cấp vững vàng, lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  - Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.

  - Có ý thức tổ chức kỉ luật, tình cảm cách mạng trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao; say mê nghề nghiệp; có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị.

  4.4. Trình độ Ngoại ngữ

  Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ C1 khung châu Âu (tương đương 650 điểm TOEIC hoặc 600 điểm TOEFL hoặc 6.5 – 7.0 điểm IELTS).

  Ngoại ngữ 2: Có khả năng giao tiếp bằng một ngoại ngữ khác (trình độ B) trong các tình huống giao tiếp xã hội thông thường.

  4.5. Trình độ Tin học

  Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

  5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

  5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (71 đvht):

  - Pháp luật đại cương

  - Dẫn luận ngôn ngữ (giảng dạy bằng tiếng Anh)

  - Cơ sở văn hoá Việt Nam

  - Tiếng Việt thực hành

  - Ngôn ngữ học đối chiếu (giảng dạy bằng tiếng Anh)

  - Văn hoá Anh – Mỹ (giảng dạy bằng tiếng Anh)

  - Văn học Anh – Mỹ (giảng dạy bằng tiếng Anh)

  - Quản lý hành chính Nhà nước

  - Lý thuyết truyền thông

  - Biên tập ngôn ngữ văn bản

  - .....

  5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (25 đvht):

  - Ngữ âm – âm vị học

  - Ngữ pháp

  - Ngữ nghĩa

  - Phong cách học

  - Lý thuyết dịch

  - Văn phong báo chí Anh

  - Phân tích diễn ngôn

  - Ngữ dụng

  - .....

  5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (57 đvht):

  - Nghe hiểu 1, 2

  - Diễn đạt nói 1, 2

  - Đọc hiểu 1, 2

  - Diễn đạt viết 1, 2

  - Thực hành biên dịch 1, 2, 3, 4

  - Thực hành nghe nói nâng cao

  - Thực hành viết nâng cao

  - Kỹ năng thuyết trình

  - Công nghệ với dịch thuật

  - .....

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:208
  • Hôm nay: 8781
  • Tháng hiện tại: 119204
  • Tổng lượt truy cập: 2657894
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949