Ngành Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo và Marketing

  21/02/2014 07:46 AM


  Đào tạo trình độ đại học ngành Quảng cáo, chuyên ngành Quảng cáo và Marketing. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quảng cáo .

  1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

  3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

  - Làm việc tại các công ty quảng cáo, truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước.           

  - Làm quảng cáo, truyền thông, PR, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ.

  4. Chuẩn đầu ra:

  4.1. Kiến thức

  - Người học được trang bị kiến thức chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, về ngôn ngữ, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và thế giới. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Quảng cáo, người học được trang bị những kiến thức chuyên ngành như sau:

  - Nắm vững bản chất của quảng cáo: Khái niệm, sự hình thành và phát triển của quảng cáo trên thế giới và tại Việt Nam, vai trò của nó trong đời sống xã hội, các nguyên tắc hoạt động của quảng cáo;

  - Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ quảng cáo trong doanh nghiệp; lập kế hoạch và triển khai kế hoạch quảng bá sản phẩm tới đông đảo khách hàng, thay đổi nhận thức và hành vi của khách hàng, nhằm đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp;

  - Có tri thức vững vàng về các phương tiện truyền thông đại chúng, biết cách tận dụng các phương tiện này để quảng cáo, có tri thức cơ bản về quản trị tài chính và nhân lực trong quảng cáo, phân tích nhu cầu thị trường.

  4.2. Kỹ năng

  - Có các kỹ năng nghiên cứu ở mức độ cơ sở trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

  - Có khả năng thực hiện các ý tưởng quảng bá sản phẩm bằng cách viết quảng cáo trên báo in, báo điện tử, sản xuất chương trình quảng cáo phát thanh, truyền hình và và trên các loại hình truyền thông đa phương tiện để đưa sản phẩm quảng cáo tới khách hàng.

  4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

  - Có thái độ đúng đắn với ngành Quảng cáo; tôn trọng các quy định, quy tắc trong ngành.

  - Có thái độ cầu thị để tiếp thu kiến thức và kỹ năng trong ngành Quảng cáo, thông qua quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc tại trưởng đại học.

  - Có thể chất khỏe mạnh và phẩm chất tâm lý phù hợp, đáp ứng các đòi hỏi của hoạt động nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  4.4. Trình độ Ngoại ngữ

  Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

  4.5. Trình độ Tin học

  Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

  5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

  5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (69 đvht):

  - Tâm lý học đại cương

  - Chính trị học đại cương

  - Xã hội học đại cương

  - Kinh tế học đại cương

  - Pháp luật đại cương

  - Xây dựng Đảng

  - Quản lý hành chính nhà nước

  - Cơ sở văn hoá Việt Nam

  - Lịch sử văn minh thế giới

  - Tiếng Việt thực hành

  - .....

  5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (26 đvht):

  -   Lý thuyết truyền thông

  - Các phương tiện báo chí truyền thông

  - Marketing

  - Nhập môn Quan hệ công chúng

  - Tác động Quảng cáo trong xã hội

  - Ngôn ngữ truyền thông

  - Luật và đạo đức báo chí truyền thông

  - .....

  5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (58 đvht):

  -  Nhập môn Quảng cáo

  - Viết lời Quảng cáo

  - Xây dựng và phát triển thương hiệu

  - Lập kế hoạch Quảng cáo

  - Truyền thông tiếp thị tích hợp

  - Thiết kế quảng cáo

  - Kỹ năng thuyết trình và đàm phán

  - Dự án sản xuất quảng cáo

  - Nghiên cứu và đánh giá quảng cáo

  - Hành vi khách hàng

  - Công chúng Quảng cáo

  - Thuật ngữ quảng cáo

  - Các chuyên đề quảng cáo

  - .....

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:147
  • Hôm nay: 5284
  • Tháng hiện tại: 176396
  • Tổng lượt truy cập: 1951119
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949