Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện (mã số chuyên ngành 608)

  13/03/2014 07:56 AM


  Đào tạo trình độ đại học ngành Báo chí, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Báo chí .

  1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 180 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

  3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình, các tập đoàn, công ty truyền thông, làm cán bộ nghiên cứu giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ báo chí và truyền thông đại chúng.

  4. Chuẩn đầu ra:

  4.1. Kiến thức

  Có tri thức khoa học, đặc biệt là tri thức chuyên sâu về chuyên ngành, đồng thời am hiểu rộng các khoa học có liên quan, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu tổng quát đã nêu.

  4.2. Kỹ năng

  - Có năng lực hoạt động nghiệp vụ báo chí ở nhiều loại hình báo chí để có thể hội nhập bình đẳng trong hoạt động nghề nghiệp trong khu vực và thế giới.

  - Có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hoá-tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội v.v…

  - Có năng lực nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

  - Có khả năng tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị xã hội của Đảng và Nhà nước.

  4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

  - Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

  - Có đạo đức của người cán bộ cách mạng với phẩm chất của người thầy giáo chân chính; có ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, có lối sống tích cực, lành mạnh, luôn có sự nỗ lực luôn tu dưỡng rèn luyện cá nhân; có quan hệ tốt với đồng nghiệp và ý thức gương mẫu của người cán bộ cách mạng.

  4.4. Trình độ Ngoại ngữ

  Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).  

  4.5. Trình độ Tin học

  Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

  5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

  5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (56 đvht):

  - Tiếng Việt thực hành

  - Cơ sở văn hóa Việt Nam

  - Xây dựng Đảng

  - Chính trị học đại cương

  - Pháp luật đại cương

  - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  - Quản lý hành chính nhà nước

  - .....

  5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (54 đvht):

  - Ngôn ngữ báo chí

  - Hệ thống thể loại báo chí

  - Thể loại Tin

  - Bài phản ánh

  - Lý thuyết truyền thông

  - Lao động nhà báo

  - Lịch sử báo chí Việt Nam

  - Đặc điểm các loại hình báo chí

  - Các phương tiện kỹ thuật

  - Báo chí thế giới đương đại

  - Công chúng báo chí

  - PR của cơ quan báo chí

  - .....

  5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (45 đvht):

  - Bình luận trên báo in

  - Điều tra trên báo in

  - Tổ chức diễn đàn báo mạng điện tử

  - Audio & Video trên báo mạng điện tử

  - Trình bày báo mạng điện tử

  - Dẫn chương trình phát thanh

  - Phóng sự và điều tra phát thanh

  - Tọa đàm phát thanh

  - Phát thanh trực tiếp

  - Phóng sự truyền hình

  - Phỏng vấn và tọa đàm truyền hình

  - Dẫn chương trình truyền hình

  - .....

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:135
  • Hôm nay: 5641
  • Tháng hiện tại: 116844
  • Tổng lượt truy cập: 633618
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949