Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 và cả khóa học đối với học viên cao học khóa 30.1 (2024 - 2026) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí nghiên cứu sinh khóa 30 đợt 1 (2024 - 2027) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí kỳ 3 với học viên cao học khóa 29.1 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thu học phí kỳ 4 với học viên cao học khóa 28.2 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949