Những điều cần biết về tuyển sinh đại học chính quy tập trung năm 2019 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  13/03/2019 04:46 PM


  Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Học viện có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí - truyền thông và một số lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn khác. Học viện đang tổ chức đào tạo 42 chương trình ở trình độ đại học, trong đó có 36 chương trình hệ đại trà, 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết quốc tế. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Học viện là 1.950 sinh viên.

  I. Phương thức tuyển sinh

  Năm 2019, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trương đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh nhằm tạo cơ hội cho các thí sinh và nâng cao chất lượng sinh viên tuyển mới.

  1. Kết hợp thi tuyển và xét tuyển: đối với nhóm 1 - ngành Báo chí.

  Môn thi tuyển: Năng khiếu báo chí - tổ chức thi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Xét tuyển căn cứ kết quả thi Năng khiếu báo chí kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia của 2 môn khác (theo từng tổ hợp).

  2. Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT quốc gia: đối với nhóm 2, 3, 4.

  - Nhóm 2 gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước;

  - Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

  - Nhóm 4 gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

  Tổ hợp môn xét tuyển được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

  Nhóm ngành

  Môn bắt buộc (A)

  Môn tự chọn (B) (chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)

  Môn Năng khiếu (C)

  Điểm xét tuyển

  1

  Ngữ văn

  Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

  Năng khiếu báo chí

  A + B + C

  2

  Ngữ văn + Toán

  Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

  -

  A + B

  3

  Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)

  Địa lý, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân

  -

  A + B

  4

  Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)

  Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

  -

  A + B

   

  - Học viện có sử dụng điểm thi được bảo lưu theo Quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT QG để xét tuyển.

  - Học viện quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh sang điểm xét tuyển sinh, cụ thể như sau:

  STT

  Mức điểm chứng chỉ tiếng Anh

  Điểm quy đổi

  để xét tuyển sinh

  TOEFL ITP

  TOEFL iBT

  IELTS

  1

  475 - 499

  53 - 60

  4.5

  7,0

  2

  500 - 524

  61 - 68

  5.0

  8,0

  3

  525 - 549

  69 - 76

  5.5

  9,0

  4

  ≥ 550

  ≥ 77

  ≥ 6.0

  10,0

   

  Thí sinh có các chứng chỉ tiếng Anh TOEFL ITP và TOEFL iBT (do tổ chức Educational Testing Service cấp) và chứng chỉ IELTS (do tổ chức British Council hoặc International Development Program cấp) còn hiệu lực (tính đến ngày 15/6/2019) cần nộp bản sao công chứng chứng chỉ về Học viện để quy đổi điểm xét tuyển sinh.

  3. Xét tuyển theo học bạ: tối đa 30% chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành

  - Thí sinh là học sinh các trường chuyên/năng khiếu của tỉnh (Danh sách các trường chuyên/năng khiếu xem Phụ lục), đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong cả 3 năm học THPT: được đăng ký xét tuyển tất cả các ngành; nếu đăng ký xét tuyển ngành Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí và đạt 5/10 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

  - Thí sinh là học sinh các trường THPT công lập khác (không phải trường chuyên/năng khiếu) đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong cả 3 năm học THPT: được đăng ký xét tuyển bằng học bạ các ngành sau: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước, Lịch sử.

  II. Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển.

  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện là 1950 sinh viên. Chỉ tiêu cụ thể theo từng ngành/chuyên ngành như sau:

   

  TT

  Ngành học

  Mã ngành

  Mã chuyên ngành

  Chỉ tiêu

  Tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển

   1

  Báo chí, chuyên ngành Báo in

   

  602

  50

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (R15)

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí,  Tiếng Anh (R05)

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (R06)

  - Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội (R16)

  2

  Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

   

  604

  50

  3

  Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

   

  605

  50

  4

  Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

   

  607

  50

  5

  Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao

   

  608

  40

  6

  Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao

   

  609

  40

  7

  Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

   

  603

  40

  - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (R07)

  - Ngữ văn, Năng khiếu  Ảnh báo chí,  Tiếng Anh (R08)

  - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (R09)

  - Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội (R17)

  8

  Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

   

  606

  40

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (R11)

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình,  Tiếng Anh (R12)

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (R13)

  - Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học xã hội (R18)

  9

  Truyền thông đại chúng

  7320105

   

  100

  Nhóm 2:

  - Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

  - Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

  - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

  10

  Truyền thông đa phương tiện

  7320104

   

  50

  11

  Triết học

  7229001

   

  40

  12

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  729008

   

  40

  13

  Kinh tế chính trị

  7310102

   

  40

  14

  Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

   

  527

  100

  15

  Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

   

  528

  40

  16

  Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

   

  529

  50

  17

  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

  7310202

   

  50

  18

  Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

   

  530

  50

  19

  Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

   

  531

  50

  20

  Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

   

  532

  50

  21

  Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

   

  533

  40

  22

  Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

   

  535

  50

  23

  Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

   

  536

  40

  24

  Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

   

  538

  50

  25

  Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

   

  801

  50

  26

  Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

   

  802

  50

  27

  Xã hội học

  7310301

   

  50

  28

  Công tác xã hội

  7760101

   

  50

  29

  Quản lý công

  7340403

   

  50

  30

  Quản lý nhà nước

  7310205

   

  50

  31

  Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  7229010

   

  40

  Nhóm 3:

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19)

  32

  Truyền thông quốc tế

  7320107

   

  50

  Nhóm 4:

  TIẾNGANH, Ngữ văn, Toán (D01)

  TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

  TIẾNGANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78)

  33

  Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

   

  610

  50

  34

  Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

   

  611

  50

   

  Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

   

  614

  40

  35

  Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

   

  615

  50

  36

  Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

   

  616

  80

  37

  Quảng cáo

  7320110

   

  40

  38

  Ngôn ngữ Anh

  7220201

   

  50

   

  III. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

  Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện cần đáp ứng các điều kiện sau:

  - Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

  - Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

  Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

  - Thí sinh dự thi các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) không nói ngọng, nói lắp, không bị dị tật về ngoại hình.

  - Thí sinh dự thi chuyên ngành Quay phim truyền hình phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh, dị tật về mắt, ngoại hình phù hợp (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên).

  Sau khi trúng tuyển, nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên. Sinh viên trúng tuyển nếu không đáp ứng các quy định nêu trên sẽ được chuyển sang ngành khác của Học viện có điểm trúng tuyển tương đương.

  IV. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

  1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, tổ chức thi Năng khiếu báo chí:

  * Đối với ngành Báo chí:

  + Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 06/5 đến hết ngày 15/6/2019.

  + Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh và phòng thi trên Website Học viện vào ngày 18/6/2019.

  + Thi môn Năng khiếu báo chí ngày 08/7 và 09/7/2019:

  Sáng 08/7: tiếp sinh, phổ biến Quy chế thi, phát thẻ dự thi cho thí sinh;

  Chiều 08/7: thi trắc nghiệm: tất cả thí sinh; thi tự luận: đối với thí sinh đăng ký dự tuyển các chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo truyền hình chất lượng cao, Báo mạng điện tử chất lượng cao.

  Sáng 09/7: thi Năng khiếu chuyên ngành Ảnh báo chí.

  Chiều 09/7: thi Năng khiếu chuyên ngành Quay phim truyền hình.

  + Công bố kết quả thi Năng khiếu báo chí: ngày 13/7/2019.

  * Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ kết quả thi THPTQG: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  * Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo học bạ:

  Nộp hồ sơ từ 06/5 đến hết ngày 15/6/2019.Công bố kết quả xét tuyển ngày 15/7/2019.Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 30/7/2019.

  * Xét quy đổi điểm Ielts/Toefl: Thí sinh nộp bản sao công chứng chứng chỉ về Học viện từ 06/5 đến hết ngày 15/6/2019.

  2. Hình thức nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Học viện:

  Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,

  36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tuyển sinh đại học 2019.

   

   

  PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHUYÊN/NĂNG KHIẾU

  STT

  TỈNH/THÀNH PHỐ

  TÊN TRƯỜNG

  Các trường THPT chuyên/ năng khiếu trực thuộc trường đại học

  1

  Hà Nội

  Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm HN

  2

  Hà Nội

  Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia HN

  3

  Hà Nội

  Trường THPT chuyên Ngoại ngữ Đại học Quốc gia HN

  4

  Hồ Chí Minh

  Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TPHCM

  5

  Nghệ An

  Trường THPT chuyên Đại học Vinh

  6

  Huế

  Trường THPT chuyên Đại học Khoa học, Đại học Huế

  7

  Long An

  Trường THPT Năng khiếu, Đại học Tân Tạo

  Các trường THPT chuyên, Năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố

  8

  Hà Nội

  Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

  9

  Hà Nội

  Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

  10

  Hồ Chí Minh

  Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

  11

  Hồ Chí Minh

  Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

  12

  Hải Phòng

  Trường THPT chuyên Trần Phú

  13

  Đà Nẵng

  Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

  14

  Hà Giang

  Trường THPT chuyên Hà Giang

  15

  Cao Bằng

  Trường THPT chuyên Cao Bằng

  16

  Lai Châu

  Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

  17

  Lào Cai

  Trường THPT chuyên Lào Cai

  18

  Cần Thơ

  Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng

  19

  An Giang

  Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

  20

  An Giang

  Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa

  21

  Bạc Liêu

  Trường THPT chuyên Bạc Liêu

  22

  Bắc Giang

  Trường THPT chuyên Bắc Giang

  23

  Bắc Kạn

  Trường THPT chuyên Bắc Kạn

  24

  Bắc Ninh

  Trường THPT chuyên Bắc Ninh

  25

  Bến Tre

  Trường THPT chuyên Bến Tre

  26

  Bình Dương

  Trường THPT chuyên Hùng Vương

  27

  Bình Định

  Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

  28

  Bình Phước

  Trường THPT chuyên Quang Trung

  29

  Bình Phước

  Trường THPT chuyên Bình Long

  30

  Bình Thuận

  Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo

  31

  Cà Mau

  Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển

  32

  ĐắkLắk

  Trường THPT chuyên Nguyễn Du

  33

  ĐắkNông

  Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

  34

  Điện Biên

  Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

  35

  Đồng Nai

  Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh

  36

  Đồng Tháp

  Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu

  37

  Đồng Tháp

  Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

  38

  Gia Lai

  Trường THPT chuyên Hùng Vương

  39

  Hà Nam

  Trường THPT chuyên Biên Hòa

  40

  Hà Tĩnh

  Trường THPT chuyên Hà Tĩnh

  41

  Hải Dương

  Trường THPT chuyênNguyễn Trãi

  42

  Hậu Giang

  Trường THPT chuyên Vị Thanh

  43

  Hòa Bình

  Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

  44

  Hưng Yên

  Trường THPT chuyên Hưng Yên

  45

  Khánh Hòa

  Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

  46

  Kiên Giang

  Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

  47

  Kon Tum

  Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

  48

  Lạng Sơn

  Trường THPT chuyên Chu Văn An

  49

  Lâm Đồng

  Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt

  50

  Lâm Đồng

  Trường THPT chuyên Bảo Lộc

  51

  Long An

  Trường THPT chuyên Long An

  52

  Nam Định

  Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

  53

  Nghệ An

  Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

  54

  Ninh Bình

  Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

  55

  Ninh Thuận

  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

  56

  Phú Thọ

  Trường THPT chuyên Hùng Vương

  57

  Phú Yên

  Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

  58

  Quảng Bình

  Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

  59

  Quảng Nam

  Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông

  60

  Quảng Nam

  Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  61

  Quảng Ninh

  Trường THPT chuyên Hạ Long

  62

  Quảng Trị

  Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

  63

  Sóc Trăng

  Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

  64

  Sơn La

  Trường THPT chuyên Sơn La

  65

  Tây Ninh

  Trường THPT chuyên HoàngLê Kha

  66

  Thái Bình

  Trường THPT chuyên Thái Bình

  67

  Thái Nguyên

  Trường THPT chuyên Thái Nguyên

  68

  Thanh Hóa

  Trường THPT chuyên Lam Sơn

  69

  Thừa Thiên Huế

  Trường THPT chuyên Quốc Học

  70

  Tiền Giang

  Trường THPT chuyên Tiền Giang

  71

  Trà Vinh

  Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành

  72

  Tuyên Quang

  Trường THPT chuyên Tuyên Quang

  73

  Vĩnh Long

  Trường THPT chuyên Bỉnh Khiêm

  74

  Vĩnh Phúc

  Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

  75

  Yên Bái

  Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

  76

  Quảng Ngãi

  Trường THPT chuyên Lê Khiết

  77

  Bà Rịa-Vũng Tàu

  Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:36
  • Hôm nay: 334
  • Tháng hiện tại: 72626
  • Tổng lượt truy cập: 400604
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949