Lịch giảng dạy các lớp K38B học kỳ II năm học 2018 - 2019

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc thu hồi bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm của sinh viên Nguyễn Hồng Quảng cụ thể như sau:

Quyết định về việc thu hồi bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học của sinh viên Nguyễn Thị Minh