Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 01 lớp nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 25 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa 25 (2019-2022), khóa 26.1 (2020-2023) năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Triết học khóa 25 (2019-2022), khóa 26.1 (2020-2023) cụ thể như sau:

Thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các lớp cao học khóa 26.2 (2020-2022) cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:71
  • Hôm nay: 2451
  • Tháng hiện tại: 2451
  • Tổng lượt truy cập: 148572
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949