Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Minh Hiền

Thông tin về luận án tiến sĩ Triết học của nghiên cứu sinh Ngô Thị Hương

Thông tin về luận án tiến sĩ Triết học của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Xiêm cụ thể như sau:

Thông tin về luận án tiến sĩ Báo chí học của nghiên cứu sinh Nguyễn Thùy Vân Anh cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Vũ Trung Kiên cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ chuyên ngành Báo chí học của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Minh Hiền cụ thể như sau:

Quyết định về việc xóa tên nghiên cứu sinh khóa 18 (2012 - 2015) cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:85
  • Hôm nay: 2800
  • Tháng hiện tại: 38955
  • Tổng lượt truy cập: 2338319
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949