Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hải Hà chuyên ngành Công tác tư tưởng cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học lớp nghiên cứu sinh báo chí học khóa 26.1 (2020 - 2023) cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch học lớp nghiên cứu sinh xuất bản khóa 25 (2019 - 2022) cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Vui cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Khuất Thị Nga ngành Triết học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Vui ngành Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa 25 (2019-2022), khóa 26 (2020-2023) cụ thể như sau:

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 25 (2019-2022), khóa 26 (2020-2023) cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:78
  • Hôm nay: 3299
  • Tháng hiện tại: 113169
  • Tổng lượt truy cập: 2961362
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949