Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần tháng 01 lớp nghiên cứu sinh Xuất bản khóa 25 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

Lịch thi học phần lớp nghiên cứu sinh Công tác tư tưởng khóa 25 (2019-2022), khóa 26.1 (2020-2023) năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Triết học khóa 25 (2019-2022), khóa 26.1 (2020-2023) cụ thể như sau:

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước khóa 26.1 (2020-2023) tháng 1+2+3 cụ thể như sau:

Lịch học lớp nghiên cứu sinh Báo chí học khóa 26.2 (2020-2023) tháng 1+2+3 cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc ngành Triết học cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020 đợt 2 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:91
  • Hôm nay: 3199
  • Tháng hiện tại: 150925
  • Tổng lượt truy cập: 139585
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949