Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Hoàng Thu Hằng cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hay (lần 2) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hay cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lưu Huyền Trang cụ thể như sau:

Kế hoạch tiếp sinh các lớp Cao học và nghiên cứu sinh khóa 29 đợt 1 năm 2023 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp Cao học và nghiên cứu sinh khóa 29 đợt 1 năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Việt cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đinh Quỳnh Anh cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 130
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949