Đề cương chi tiết các chuyên ngành văn bằng 2

  08/04/2018 13:42 PM


  TT

  TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

  XEM CHI TIẾT

  1

  Ngành triết học (chuyên ngành Triết học Mác - Lênin)

  Tại đây

  2

  Ngành Kinh tế chính trị

  Tại đây

  3

  Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Tại đây

  4

  Ngành Kinh tế (chuyên ngành quản lý kinh tế)

  Tại đây

  5

  Ngành lịch sử (chuyên ngành lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam)

  tại đây

  6

  Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (chuyên ngành công tác tổ chức)

  Năm 2015

  Năm 2016

  7

  Ngành chính trị học(chuyên ngành Chính trị phát triển)

  năm 2015

  Năm 2016

  8

  Ngành chính trị học(chuyên ngành Quản lý xã hội)

  Tại đây

  9

  Ngành chính trị học(chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước)

  Tại đây

  10

  Ngành chính trị học (chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh)

  Tại đây

  11

  Ngành Quan hệ quốc tế (chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế)

  Tại đây

  12

  Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo in)

  Tại đây

  13

  Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo phát thanh- truyền hình)

  Tại đây

  14

  Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh)

  Tại đây
       
       
       
  Tại đây
  Tại đây

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949