Thông tin luận án tiến sĩ ngành Báo chí học của nghiên cứu sinh Nguyễn Dương Chân cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Chính trị học của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Việt

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước của nghiên cứu sinh Trần Quang Công

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Triết học của nghiên cứu sinh Tạ Thùy Nguyên Dương cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ chuyên ngành Công tác tư tưởng của nghiên cứu sinh Quản Văn Sỹ cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ ngành Triết học của nghiên cứu sinh Trần Thị Thảo Anh cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949