Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Mè Quốc Việt cụ thể như sau:

Thông báo về việc hết hạn học tập, nghiên cứu đối với nghiên cứu sinh khóa 24.1 (2018-2021) cụ thể như sau:

Thông báo về việc hết hạn học tập, nghiên cứu đối với nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2019) cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đồng Anh cụ thể như sau: :

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Dũng cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Phạm Tuấn Vinh cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 10
  • Tháng hiện tại: 139
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949