Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Thanh Sơn cụ thể như sau:

Lịch học tháng 3 lớp nghiên cứu sinh Triết học khóa 24.2 (2018 - 2021) cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Vũ Huyền Nga cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đỗ Huyền Trang

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc miễn học, miễn thi học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ như sau:

Thông tin luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Bùi Khiêm

Lịch học lớp nghiên cứu sinh báo chí khóa học 24.1 (2018 - 2021) tháng 2.2019 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Minh Hiền cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:27
  • Hôm nay: 1908
  • Tháng hiện tại: 36371
  • Tổng lượt truy cập: 206611
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949