Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Thanh cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Dũng cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Thanh cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Ninh Thuận cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Việt cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Dũng cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Đồng Anh cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Ánh Nguyệt cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 130
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949