Thông tin luận án tiến sĩ chuyên ngành Công tác tư tưởng của nghiên cứu sinh Đồng Thị Kim Xuyến cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Chính trị học của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Thu cụ thể như sau:

Thông tin luận án Tiến sĩ Chính trị học của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Thu. Cụ thể như sau:

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh ngành Triết học cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Hoàng Thu Hằng cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hay (lần 2) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hay cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 12
  • Tháng hiện tại: 55
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949