Thông báo về việc hết hạn học tập, nghiên cứu đối với nghiên cứu sinh khóa 22 (2016 - 2019) cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đồng Anh cụ thể như sau: :

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Dũng cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Phạm Tuấn Vinh cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Mai Việt Bách cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Ánh Nguyệt

Thông tin về luận án tiến sĩ Chính trị học của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Lâm

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 10
  • Tháng hiện tại: 139
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949