Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2024 cụ thể như sau:

Thông tin về việc bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước của nghiên cứu sinh Trần Quang Công cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước của nghiên cứu sinh Trần Quang Công

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Bùi Xuân Hóa cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Tạ Thùy Nguyên Dương cụ thể như sau:

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Thảo Anh cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Triết học của nghiên cứu sinh Tạ Thùy Nguyên Dương cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ chuyên ngành Công tác tư tưởng của nghiên cứu sinh Quản Văn Sỹ cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 155
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949