Thông tin luận án tiến sĩ Báo chí học của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tuấn cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Kim Hoành ngành Triết học cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Thị Mai ngành Triết học cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước của nghiên cứu sinh Lê Đình Hồng cụ thể như sau:

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Đình Hồng chuyên ngành Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phùng Quang Hùng chuyên ngành Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước

Thông tin luận án tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước của nghiên cứu sinh Phùng Quang Hùng cụ thể như sau":

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Thu. Cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 12
  • Tháng hiện tại: 55
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949