Thông báo về việc thay đổi kế hoạch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đợt 2 năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (hình thức học trực tuyến) cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Kế hoạch học tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm khóa 1 năm 2021 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2021 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung châu Âu tại Học viện năm 2021 cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 10
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949