Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tiếng Anh B1 khung châu Âu đợt 6 thi ngày 29/9/2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách phòng thi chuẩn đầu ra B1, B2 đợt 6 năm 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 khung Châu Âu đợt 6 năm 2018 tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách dự thi B1, B2 khung Châu Âu đợt 6 năm 2018 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ của các lớp K35 cụ thể như sau:

Kết quả thi tiếng Anh B1 khung châu Âu đợt 5 năm 2018

Kết quả thi tiếng Anh B2 khung châu Âu đợt 5 năm 2018

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 khung Châu Âu đợt 5 năm 2018 Học viện

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:51
  • Hôm nay: 2624
  • Tháng hiện tại: 107074
  • Tổng lượt truy cập: 107038
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949