Thông báo về việc thay đổi kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 5 năm 2023 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 5 năm 2023 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đợt 4 năm 2023 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 3 năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 4 năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc thay kế hoạch học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 4 năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 4 năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cụ thể như sau:

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 58
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949